Migrace webových stránek SharePoint

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je volitelný úkol.

Migrace interních webových stránek

 1. V průvodci migrací, na stránce Domovská stránka průvodce migrací, klepněte na možnost Migrace webových stránek SharePoint a poté klepněte na tlačítko Další.

 2. Pokud nechcete migrovat interní webové stránky, klepněte na tlačítko Přeskočit úlohu a poté klepněte na tlačítko Další.

 3. Pokud chcete migrovat své interní webové stránky, proveďte kroky v následujících postupech.

Kroky provedené na zdrojovém serveru

 1. V aplikaci Internet Explorer přejděte na adresu http://companyweb a zkontrolujte, zda jsou interní webové stránky správně zobrazeny.

 2. Pokud nejsou interní webové stránky zobrazeny správně nebo pokud si nejste jisti, klepněte na tlačítko Start, klepněte na možnost Nástroje pro správu a poté klepněte na možnost DNS.

 3. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 4. V konzole Správce DNS rozbalte položku <Název_serveru>, rozbalte položku Název_domény, dále položku Zóny dopředného vyhledávání a zkontrolujte, zda záznam Alias (CNAME) pro interní webové stránky odkazuje na plně kvalifikovaný název domény (FQDN) zdrojového serveru. V případě potřeby aktualizujte vlastnosti interních webových stránek.

 5. Klepněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klepněte na položku Příkazový řádek a pak klepněte na příkaz Spustit jako správce.

 6. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  cd \ProgramFiles\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\BIN\

 7. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  stsadm –o export –url http://companyweb –filename C:\cwebexport.bak -overwrite -includeusersecurity

 8. Po dokončení exportního příkazu zkontrolujte protokoly, zda neobsahují záznamy o chybách.

 9. Zkopírujte soubor cwebexport.bak do sdíleného umístění v síti nebo na vyměnitelné úložné médium, jako je jednotka USB.

Kroky provedené na cílovém serveru

 1. Zkopírujte soubor cwebexport.bak ze sdíleného umístění v síti nebo z vyměnitelného úložného média na jednotku C na cílovém serveru.

 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Nástroje pro správu a poté klepněte na položku DNS.

 3. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 4. V konzole Správce DNS rozbalte položku <Název_serveru>, rozbalte položku Zóny dopředného vyhledávání, dále položku <Název_domény> a pak změňte vlastnosti záznamu Alias (CNAME) pro interní webové stránky tak, aby odkazoval na plně kvalifikovaný název domény (FQDN) cílového serveru.

 5. Klikněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 6. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  ipconfig /flushdns

 7. V aplikaci Internet Explorer přejděte na adresu http://companyweb a zkontrolujte, zda jsou interní webové stránky správně zobrazeny.

 8. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  cd \ProgramFiles\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\BIN\

 9. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  stsadm –o import –url http://companyweb –filename C:\cwebexport.bak -includeusersecurity

 10. Po dokončení importního příkazu zkontrolujte protokoly, zda neobsahují záznamy o chybách.

 11. V prohlížeči Internet Explorer přejděte na adresu http://companyweb a zkontrolujte, zda je obsah z původních interních webových stránek importován do nových interních webových stránek.

 12. Po dokončení migrace interních webových stránek na cílový server se vraťte do Průvodce migrací, klepněte na tlačítko Úloha ukončena na stránce Migrace interních webových stránek a poté klepněte na tlačítko Další.