Vyhodnocení stavu zdrojového serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Stažení a instalace důležitých aktualizací a aktualizací zabezpečení

Instalací důležitých aktualizací a aktualizací zabezpečení na zdrojovém serveru pomůžete ochránit síť během migrace na aktualizovanou verzi systému Windows SBS 2008 a pomůžete zajistit úspěšnou migraci.

Synchronizace serveru s nejnovějšími aktualizacemi

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Zabezpečení a poté na kartu Aktualizace.

  3. Ověřte, zda v seznamu nejsou žádné aktualizace s chybami, a pak klepnutím na odkaz Synchronizovat nyní spusťte synchronizaci s webem Microsoft Updates.

  4. Po dokončení synchronizace schvalte všechny aktualizace pro zdrojový server (pokud ve službě Update Services není nakonfigurováno automatické schvalování aktualizací pro server).

  5. Ověřte, zda byly všechny aktualizace nainstalovány bez chyb.

Kontrola výskytu závažných chyb v sestavách o stavu systému

Pomocí Konzoly serveru Windows SBS můžete vygenerovat sestavy o stavu systému.

Generování sestavy o stavu systému

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Sestavy.

  3. V podokně úloh klepněte na odkaz Generovat sestavu.