Konfigurace nového sdíleného svazku na cílovém serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Dokumentace vlastností sdílené složky na zdrojovém serveru

 1. Na zdrojovém serveru otevřete rozhraní Konzola systému Windows SBS.

 2. V navigačním panelu klepněte na položku Sdílené složky a weby.

 3. Klepněte na sdílenou složku a poté v podokně úloh klepněte na položku Změnit oprávnění složky.

 4. Poznamenejte si oprávnění sdílené složky a poté klepněte na tlačítko Storno.

 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nebudou zdokumentována oprávnění pro všechny sdílené složky, které chcete přenést na cílový server.

Konfigurace nového sdíleného svazku

 1. Na cílovém serveru otevřete rozhraní Konzola systému Windows SBS.

 2. Klepněte na kartu Sdílené složky a weby, klepněte na položku Sdílené složky a poté klepněte v podokně úloh na položku Přidat novou sdílenou složku.

 3. Na stránce Umístění sdílené složky, klepněte na tlačítko Procházet, přejděte k jednotce a místní složce na cílovém serveru, kam chcete přenést data, klepněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Další. Pokud daná složka na cílovém serveru neexistuje, vytvoříte ji klepnutím na položku Vytvořit novou složku.

 4. Na stránce Oprávnění NTFS klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Protokoly sdílení klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Nastavení protokolu SMB klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Oprávnění SMB klepněte na položku Uživatelé a skupiny mají vlastní oprávnění ke sdílení a klepněte na tlačítko Oprávnění.

  1. V dialogovém okně Oprávnění klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Do textového pole zadejte skupiny a uživatelské účty nebo klepněte na tlačítko Upřesnit a skupiny a uživatelské účty vyberte.

  3. Jakmile dokončíte přidávání skupin a uživatelských účtů, klepnutím na tlačítko OK je přidáte do seznamu Skupina nebo jména uživatelů.

  4. V seznamu Skupina nebo jména uživatelů klepněte na jednotlivé skupiny či uživatelské účty a přiřaďte jim oprávnění sdílené složky, které jste si poznamenali v kroku 2.

  5. Klepnutím na tlačítko OK uložíte změny a vrátíte se do průvodce.

 8. Opakovaně klepněte na tlačítko Další, dokud nepřejdete na stránku Zkontrolovat nastavení a vytvořit sdílenou složku.

 9. Zkontrolujte nastavení vybrané v textovém poli Nastavení sdílené složky a klepněte na tlačítko Vytvořit.

 10. Na stránce Potvrzení klepněte na tlačítko Zavřít.