Access Office Outlook Web Access

Platí pro: Windows SBS 2008

K aplikaci Office Outlook Web Access můžete přecházet pomocí jedné z následujících metod (podle toho, zda k ní přistupujete ze serveru, klientského počítače připojeného k síti nebo vzdáleného počítače).

Přístup do aplikace Office Outlook Web Access ze serveru

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přístup do aplikace Office Outlook Web Access ze serveru

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Sdílené složky a weby.

 3. V podokně Outlook Web Access – úlohy klepněte na položku Procházet tento web.

Přístup do aplikace Office Outlook Web Access z klientského počítače

Chcete-li přejít do aplikace Office Outlook Web Access z klientského počítače připojeného k síti, postupujte takto:

 1. V klientském počítači otevřete internetový prohlížeč, například aplikaci Internet Explorer.

 2. Do řádku Internetová adresa zadejte adresu https://<Název domény>\remote, kde <Název domény> představuje název externí domény vaší společnosti (například contoso.com).

  Poznámka

  Pokud jste dosud nenastavili název externí domény pro svou organizaci, přejděte ke vzdálenému webovému pracovišti zadáním adresy https://sites/remote do řádku Internetová adresa.

 3. Pomocí síťových oprávnění se přihlaste ke vzdálenému webovému pracovišti.

 4. Na domovské stránce vzdáleného webového pracoviště klepněte na položku E-mail.

  Poznámka

  • Používáte-li jako internetový prohlížeč aplikaci Internet Explorer, můžete aplikaci Office Outlook Web Access otevřít z nabídky Oblíbené klepnutím na položku Kontrola e-mailu v aplikaci Internet Explorer.

  • Pokud používáte operační systém Windows Vista®, je v počítači nainstalována miniaplikace Odkazy na ploše systému Windows Small Business Server. Tato miniaplikace se zobrazí po přidání na postranní panel systému Windows a v případě, že je postranní panel otevřen. Chcete-li přidat miniaplikaci, klepněte pravým tlačítkem myši na Postranní panel Windows, klepněte na příkaz Přidat miniaplikace a poté poklepejte na položku Odkazy na ploše systému Windows Small Business Server. Chcete-li přejít do aplikace Office Outlook Web Access pomocí miniaplikace, klepněte na položku Zkontrolovat e-mail.

Přístup do aplikace Office Outlook Web Access ze vzdáleného počítače

Přístup do aplikace Office Outlook Web Access ze vzdáleného počítače

 1. Ve vzdáleném počítači otevřete aplikaci Internet Explorer.

 2. Do řádku adresa aplikace Internet Explorer zadejte adresu https:\\Název domény\remote, kde Název domény představuje název externí domény vaší společnosti (například contoso.com).

  note
  Pokud nemáte v počítači, který používáte pro přístup ke Vzdálenému webovému pracovišti, nainstalovaný důvěryhodný certifikát, zobrazí se vám chybová zpráva „Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu“. Chcete-li vyřešit tuto chybu, můžete do počítače nainstalovat samostatně vydaný certifikát. Podrobné informace o instalaci certifikátu vystaveného svým držitelem v počítači naleznete na interním webu organizace. Zde v části Oznámení klepněte na položku Nainstalovat certifikát zabezpečení serveru do vzdáleného počítače.

 3. Přihlaste se do vzdáleného webového pracoviště pomocí síťových oprávnění.

 4. Na domovské stránce vzdáleného webového pracoviště klepněte na položku Zkontrolovat e-mail.