Zobrazení tiskových úloh

Platí pro: Windows SBS 2008

note
Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení tiskové úlohy

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Síť a poté na tlačítko Zařízení.

  3. V seznamu tiskáren zobrazeného v části Tiskárny klepněte na tiskárnu, jejíž úlohy chcete zobrazit. Pak v podokně úloh klepněte na položku Tiskové úlohy.