Správa aplikace Office Outlook Web Access v systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Uživatelé mohou pomocí aplikace Microsoft® Office Outlook® Web Access odesílat a přijímat e-mailové zprávy bez ohledu na to, zda jsou na pracovišti nebo mimo kancelář a používají webový prohlížeč. Aplikaci Office Outlook Web Access mohou používat s prohlížečem Microsoft Internet Explorer nebo s mnoha dalšími prohlížeči pro systémy UNIX, Apple Macintosh nebo počítače s operačním systémem Windows®.

Pomocí aplikace Office Outlook Web Access mohou uživatelé provádět mnoho stejných úkolů jako při práci v aplikaci Outlook. Mohou například provádět následující akce:

  • kontrolovat svůj e-mail, kalendář, kontakty a další složky aplikace Outlook,

  • odesílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzku,

  • přesunovat e-mailové zprávy ze složky Doručená pošta do ostatních složek.

  • připojit soubory, zvukové klipy nebo videoklipy ke zprávě,

  • přijímat oznámení o přijetí nové e-mailové zprávy,

  • přijímat připomenutí schůzek.

Předpoklady pro přístup do aplikace Office Outlook Web Access

Než budou uživatelé moci přejít do aplikace Office Outlook Web Access, musí správce sítě splnit následující požadavky:

  • Software serveru Windows® Small Business Server 2008 musí umožňovat připojení přes port TCP 443.

  • Počítač, který se připojuje k aplikaci Office Outlook Web Access musí umožňovat připojení přes port TCP 443.

  • Směrovač v síti Windows SBS 2008 musí být nakonfigurován na předávání internetového přenosu do portu TCP 443.

  • Prohlížeč používaný k zobrazování aplikace Office Outlook Web Access musí podporovat a přijímat soubory cookie. Jinak aplikace Outlook Web Access připojení odmítne.