Importovat důvěryhodný certifikát

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud jste zakoupili důvěryhodný certifikát, který používáte na jiném serveru a který lze exportovat, můžete tento certifikát přesunout do systému Windows SBS 2008. K tomu je nutné exportovat certifikát ze serveru, na němž byl původně nainstalován, naimportovat jej na server se systémem Windows SBS 2008 a pak spuštěním průvodce přidáním důvěryhodného certifikátu připojit certifikát ke vzdálenému webovému pracovišti.

note
Jestliže exportujete důvěryhodný certifikát ze systému Windows SBS 2008, použijte tento postup k exportu důvěryhodného certifikátu ze systému Windows SBS 2008.

Export důvěryhodného certifikátu z původního serveru

 1. Na serveru, na kterém je nainstalován důvěryhodný certifikát, klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc.exe a stiskněte klávesu ENTER.

 2. V konzole klepněte na nabídku Soubor a poté klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat, ze seznamu vyberte položku Certifikáty, klepněte na tlačítko Přidat a potom klepněte na tlačítko OK.

 4. V automaticky otevíraném okně klepněte na položku Účet počítače, klepněte na tlačítko Dokončit a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. Rozbalte položku Certifikáty, poté položku Osobní a klepněte na položku Certifikáty.

 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na certifikát, který byl vydán pro váš web (například: remote.contoso.com), klepněte na položku Všechny úkoly a pak klepněte na příkaz Exportovat.

  Poznámka

  Může existovat více certifikátů se stejným názvem. Ujistěte se, že vyberete certifikát s platným datem vypršení platnosti a vydaný důvěryhodnou autoritou. Pokud si nejste jisti, který certifikát vybrat, spusťte Internetovou informační službu (IIS), zjistěte, který certifikát služba IIS používá na zdrojovém serveru, a poté tento certifikát vyberte.

 7. V Průvodci exportem certifikátu klepněte na tlačítko Další.

 8. Zaškrtněte políčko Ano, exportovat soukromý klíč a poté klepněte na tlačítko Další.

 9. Zaškrtněte políčka Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu, pokud je to možné a Exportovat všechny rozšířené vlastnosti a poté klepněte na tlačítko Další. Nezaškrtávejte políčko Odstranit privátní klíč v případě úspěšného exportu.

 10. Zadejte heslo pro ochranu souboru certifikátu a klepněte na tlačítko Další.

 11. Zvolte umístění pro uložení souboru .pfx (například C:\trustedcert.pfx) a klepněte na tlačítko Další.

 12. Ukončete průvodce.

Export důvěryhodného certifikátu ze systému Windows SBS 2008

 1. Otevřete konzolu Windows SBS Console v rozšířeném režimu. Postup: Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správu a potom na položku Konzola systému Windows SBS (Rozšířený režim).

 2. V navigačním pruhu klepněte na kartu Síť a potom na položku Připojení.

 3. V podokně úloh klepněte na odkaz Spravovat certifikáty.

 4. V rozevíracím okně rozbalte Certifikáty, rozbalte složku Osobní a pak klepněte na složku Certifikáty.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na certifikát, který byl vydán pro váš web (například: remote.contoso.com), klepněte na položku Všechny úkoly a pak klepněte na příkaz Exportovat.

  Poznámka

  Může existovat více certifikátů se stejným názvem. Ujistěte se, že vyberete certifikát s platným datem vypršení platnosti a vydaný důvěryhodnou autoritou. Pokud si nejste jisti, který certifikát vybrat, spusťte Internetovou informační službu (IIS), zjistěte, který certifikát služba IIS používá na zdrojovém serveru, a poté tento certifikát vyberte.

 6. V Průvodci exportem certifikátu klepněte na tlačítko Další.

 7. Zaškrtněte políčko Ano, exportovat soukromý klíč a poté klepněte na tlačítko Další.

 8. Zaškrtněte políčka Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu, pokud je to možné a Exportovat všechny rozšířené vlastnosti a poté klepněte na tlačítko Další. Nezaškrtávejte políčko Odstranit privátní klíč v případě úspěšného exportu.

 9. Zadejte heslo pro ochranu souboru certifikátu a klepněte na tlačítko Další.

 10. Zvolte umístění pro uložení souboru .pfx (například C:\trustedcert.pfx) a klepněte na tlačítko Další.

 11. Ukončete průvodce.

Import důvěryhodného certifikátu do systému Windows SBS 2008

 1. Přeneste soubor trustedcert.pfx do systému Windows SBS 2008 pomocí sítě nebo jednotky USB.

 2. Otevřete konzolu Windows SBS Console v rozšířeném režimu. Postup: Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správu a potom na položku Konzola systému Windows SBS (Rozšířený režim).

 3. Na navigačním panelu klepněte na kartu Síť a poté na tlačítko Připojení.

 4. V podokně úloh klepněte na odkaz Spravovat certifikáty.

 5. V rozevíracím okně rozbalte složku Certifikáty, rozbalte složku Osobní a klepněte pravým tlačítkem myši na složku Certifikáty, klepněte na položku Všechny úkoly a potom na tlačítko Importovat.

 6. Na stránce Vítejte v Průvodci importem certifikátu klepněte na tlačítko Další.

 7. Přejděte do umístění s uloženým souborem PFX a klepněte na tlačítko Další.

 8. Vložte heslo, které jste zadali během exportu, a ujistěte se, že jsou zaškrtnutá políčka Označit tento klíč jako exportovatelný a Zahrnout všechny rozšířené vlastnosti, a poté klepněte na tlačítko Další.

 9. Ujistěte se, že bude certifikát importován do složky Osobní, a klepněte na tlačítko Další.

 10. Ukončete průvodce.

Chcete-li se ujistit, že server používá nově naimportovaný certifikát, spusťte Průvodce přidáním důvěryhodného certifikátu.

Spuštění Průvodce přidáním důvěryhodného certifikátu

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Síť a poté na tlačítko Připojení.

 3. V podokně úloh klepněte na položku Přidat důvěryhodný certifikát.

 4. Přečtěte si informace na stránce Vítejte a klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Získat certifikát klepněte na přepínač Mám certifikát od poskytovatele certifikátů a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Importovat soubor důvěryhodného certifikátu vložte informace, které jste obdrželi od poskytovatele nebo vyhledejte umístění, kam jste umístili soubor důvěryhodného certifikátu, a klepněte na tlačítko Další.

 7. Po ukončení průvodce klepněte na tlačítko Dokončit.