Správa rolí uživatelů pomocí konzoly Windows SBS

Platí pro: Windows SBS 2008

V konzole Konzola systému Windows SBS na kartě Uživatelé a skupiny se v části Role uživatelů zobrazuje seznam rolí uživatelů a sada úloh správy specifických pro roli uživatelů, jako je přidání, úpravy a odebrání rolí uživatelů. Jsou zde k dispozici také úlohy uživatelů spojené s globální změnou nastavení uživatelských účtů v síti.

Následující tabulka uvádí úlohy uživatelů dostupné v konzole Konzola systému Windows SBS a jejich popisy. Některé z úloh jsou specifické pro roli uživatele a jsou viditelné pouze při výběru role uživatele.

Dostupné úlohy role uživatele

Název úlohy Popis

Upravit vlastnosti role uživatele

Umožňuje změnu vlastností vybrané role uživatele.

Odebrat roli uživatele

Umožňuje odebrání vybrané role uživatele.

Přidání nové role uživatele

Spustí průvodce Přidat novou roli uživatele, který umožňuje vytvoření přizpůsobených rolí uživatele Stejně jako výchozí role uživatele v systému Windows SBS 2008 poskytují vlastní role uživatele společná nastavení uživatelských účtů, u nichž jsou použity.