Managing Users and Groups

Platí pro: Windows SBS 2008

The Users and Groups tab of Konzola systému Windows SBS helps you accomplish the following tasks:

Správa uživatelských účtů pomocí konzoly Windows SBS

Správa rolí uživatelů pomocí konzoly Windows SBS

Managing group accounts by using Windows SBS Console