Použití funkce Outlook Anywhere

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud používáte aplikaci Microsoft Office Outlook 2003, Outlook 2007 nebo Outlook 2010, můžete se prostřednictvím Internetu připojit k počítači se systémem Windows SBS 2008 pomocí funkce nazvané Outlook Anywhere (známá také jako RPC přes HTTP). To znamená, že můžete vzdáleně přistupovat k e-mailovému účtu na serveru z Internetu, když pracujete mimo bránu firewall vaší společnosti. Nepotřebujete bezpečnostní hardware ani software (například čipové karty a tokeny zabezpečení) ani nemusíte navazovat připojení k serveru pomocí sítě VPN.

Výhody použití funkce Outlook Anywhere

Pokud pro přístup ke své poštovní schránce použijete funkci Outlook Anywhere, můžete využívat všech funkcí aplikace Outlook. Můžete například pracovat offline, používat jako editor pošty aplikaci Microsoft Word a snadno uspořádat poštovní schránku.

Poznámka

 • Používáte-li pro přístup k e-mailovým zprávám aplikaci Outlook 2003, je nutné podle pokynů v tomto tématu ručně nakonfigurovat nastavení aplikace Outlook.

Konfigurace aplikace Outlook na používání služby Outlook Anywhere

Tato část uvádí kroky, jejichž pomocí je třeba nakonfigurovat e-mailové klienty aplikace Outlook na používání funkce Outlook Anywhere.

Konfigurace aplikací Outlook 2010 a Outlook 2007 na funkci Outlook Anywhere

Pokud k e-mailovým zprávám přistupujete pomocí aplikace Outlook 2010 nebo Outlook 2007, měl by Microsoft Exchange Server 2010 a aplikace Outlook po vytvoření e-mailového profilu a nastavení e-mailové adresy automaticky nakonfigurovat všechna nastavení. (Aplikace Outlook používá e-mailové profily k zapamatování používaných e-mailových účtů a umístění dat pro každý účet.) E-mailoví klienti mohou do schránky serveru Exchange přistupovat po přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla, pokud existují následující podmínky:

 • Mají připojení na Internet.

 • Používají aplikaci Outlook 2010 nebo Outlook 2007 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) nebo vyšší.

 • Používají důvěryhodný certifikát pro síť Windows SBS 2008.

  Poznámka

  Podrobné informace o instalaci certifikátu podepsaného svým držitelem v počítači naleznete na interním webu organizace. Zde v části Oznámení klikněte na položku Nainstalovat certifikát zabezpečení serveru do vzdáleného počítače.

Konfigurace aplikace Outlook 2003 na používání služby Outlook Anywhere

Podle pokynů v této části v uvedeném pořadí úspěšně nakonfigurujete tuto funkci.

Krok 1: Ověřte, zda je v počítači spouštěný systém Windows XP Service Pack 1 nebo novější

Poznámka

Tento krok není požadován v klientských počítačích s operačním systémem Windows 7 nebo Windows Vista.

 • Klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Zobrazí se stránka Vlastnosti systému, která zobrazuje verzi operačního systému a aktualizaci Service Pack. Pokud se verze aktualizace Service Pack nezobrazuje, znamená to, že není nainstalována aktualizace Service Pack.

Krok 2: Ověřte, zda je v počítači nainstalována aktualizace systému Windows Q331320 (není vyžadována, pokud používáte aplikaci Windows XP Service Pack 2 nebo novější)

Poznámka

Tento krok není požadován v klientských počítačích s operačním systémem Windows 7 nebo Windows Vista.

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz na příkaz Ovládací panely a klikněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.

 2. V části Aktuálně nainstalované programy vyhledejte položku Oprava hotfix systému Windows XP (SP2) Q331320.

 3. Jestliže tato položka není k dispozici, stáhněte ji a nainstalujte podle pokynů na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=18651).

Krok 3: Ověřte, zda je v počítači spuštěna aplikace Outlook 2003 nebo novější

 1. Otevřete aplikaci Outlook.

 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz O aplikaci Microsoft Office Outlook. V horní části dialogového okna je uvedeno číslo verze.

Krok 4: Ověřte, zda počítač důvěřuje certifikátu, který je nainstalován serverem

 1. Otevřete aplikaci Internet Explorer a do řádku Adresa zadejte: https://servername.com/remote, kde servername.com je externí název počítače se systémem Windows SBS 2008. Příklad: https:// contoso.com/remote.

 2. Pokud je certifikát důvěryhodný, varování se nezobrazí. V takovém případě pokračujte krokem 5: „Zajištění konfigurace profilu aplikace Outlook pro server“ dále v tomto tématu.

 3. Pokud certifikát není důvěryhodný, zobrazí se varování. Podrobné informace o instalaci certifikátu podepsaného svým držitelem v počítači naleznete na interním webu organizace. Zde v části Oznámení klikněte na položku Nainstalovat certifikát zabezpečení serveru do vzdáleného počítače.

Krok 5: Zajištění konfigurace profilu aplikace Outlook pro server

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.

  Pokud zobrazujete ovládací panely ve výchozím zobrazení Kategorie, přepněte do klasického zobrazení a dvakrát klikněte na tlačítko Pošta. Jestliže zobrazujete ovládací panely v klasickém zobrazení, dvakrát klikněte na tlačítko Pošta.

 2. V dialogovém okně Nastavení pošty klikněte na tlačítko Zobrazit profily. Pokud se v seznamu zobrazuje profil, vyberte jej, klikněte na tlačítko Vlastnosti, klikněte na položku E-mailové účty, klikněte na položku Zobrazení nebo změna existujících e-mailových účtů a klikněte na tlačítko Další. Pokud se profil nezobrazuje, otevřete aplikaci Outlook a podle pokynů vytvořte před pokračováním profil.

  • Pokud existuje profil serveru Microsoft Exchange Server, pokračujte od čísla 3 v kroku 6: Konfigurace počítače pro funkci Outlook Anywhere (RPC over HTTP) dále v tomto tématu.

  • Jestliže se Exchange Server v seznamu nezobrazuje, není stávající profil spojený s e-mailovým účtem na serveru Exchange Server. Klikněte na tlačítko Storno a potom na tlačítko Zavřít.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialogové okno Nový profil.

 4. Do pole Název profilu zadejte název nového profilu a klikněte na tlačítko OK. Otevře se dialogové okno E-mailové účty.

 5. Ve skupinovém rámečku E-mail vyberte položku Přidat nový e-mailový účet a klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se dialogové okno Typ serveru.

 6. Klikněte na tlačítko Microsoft Exchange Server a potom na tlačítko Další.

 7. Pokračujte číslem 4 v kroku 6: Konfigurace počítače pro funkci Outlook Anywhere (RPC over HTTP) dále v tomto tématu.

Krok 6: Konfigurace počítače pro funkci Outlook Anywhere (RPC over HTTP)

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.

  • Pokud zobrazujete ovládací panely ve výchozím zobrazení Kategorie, přepněte do klasického zobrazení a dvakrát klikněte na tlačítko Pošta.

  • Jestliže zobrazujete ovládací panely v klasickém zobrazení, dvakrát klikněte na tlačítko Pošta.

 2. V dialogovém okně Nastavení pošty klikněte na položku E-mailové účty, klikněte na možnost Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty a klikněte na tlačítko Další.

 3. V dialogovém okně E-mailové účty klikněte na položku Microsoft Exchange Server a potom na tlačítko Změnit.

 4. V dialogovém okně Microsoft Exchange Server zadejte místní název serveru Exchange ve formátu: SERVER.DOMAIN.local. Kde SERVER je název počítače se systémem Windows SBS 2008 a DOMAIN název domény vaší organizace.

 5. Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno použité k přihlášení do vzdáleného webového pracoviště. Neklikejte na položku Zkontrolovat jméno.

 6. Na stránce Nastavení serveru Exchange Server klikněte na položku Další nastavení.

 7. Na kartě Připojení ve skupinovém rámečku Server Exchange prostřednictvím sítě Internet klikněte na položku Připojit k poštovní schránce serveru Exchange pomocí protokolu HTTP a potom klikněte na tlačítko Nastavení proxy serveru Exchange. Zobrazí se dialogové okno Nastavení proxy serveru Exchange.

 8. Ve skupinovém rámečku Použít tuto adresu URL pro připojení k serveru proxy pro server Exchange zadejte adresu URL počítače se systémem Windows SBS 2008. Použijte následující formát:

  servername.com, kde servername.com je externí název počítače se systémem Windows SBS 2008.

 9. Vyberte možnosti Připojit pouze pomocí SSL a klikněte na položku Vzájemně ověřovat relaci při připojování pomocí SSL.

 10. V dialogovém okně Hlavní název proxy serveru zadejte druhou adresu URL názvu proxy serveru. Použijte následující formát:

  msstd:servername.com, kde servername.com je externí název počítače se systémem Windows SBS 2008.

 11. Vyberte možnost V pomalých sítích nejprve připojit pomocí protokolu HTTP, pak pomocí protokolu TCP/IP.

 12. Ve skupinovém rámečku Nastavení ověřování Proxy vyberte položku Základní ověřování.

 13. Klikněte dvakrát na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Další, dále na tlačítko Dokončit a nakonec na tlačítko Zavřít.

 14. Pokud je v dialogovém okně Pošta vybrána možnost Vždy používat tento profil, vyberte nově nakonfigurovaný profil.

 15. Spusťte aplikaci Outlook a zadejte uživatelské jméno pro systém Windows SBS 2008 (ve formátu Doména\uživatelské jméno) a heslo. Nyní můžete pracovat se schránkou aplikace Outlook.