Konfigurace serveru na odesílání a příjem e-mailových zpráv serveru Exchange v Internetu

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 během instalace automaticky nakonfiguruje Exchange Server 2007 tak, aby směroval e-mailové zprávy uživatelům v síti. Server však můžete nakonfigurovat také tak, aby směroval e-maily prostřednictvím hostovaného e-mailového severu (inteligentního hostitele) spravovaného poskytovatelem ISP. Pomocí inteligentního hostitele můžete vylepšit spolehlivost doručování e-mailů a výkonu serveru.

Pokud systém Windows SBS 2008 nakonfigurujete na používání serveru inteligentního hostitele, uživatel odesílá e-mailové zprávy v tradičním formátu schránka@název domény.ext (například Sally@contoso.com) k odesílání zpráv v Internetu příjemcům, kteří nejsou ve vaší síti. Další informace o serverech inteligentního hostitele získáte v části Co je inteligentní hostitel?

Chcete-li konfigurovat server na odesílání a příjem e-mailových zpráv v Internetu, proveďte následující kroky:

 1. Připojení serveru k Internetu

  Pokud je server připojený k síti a směrovač správně nakonfigurován, je připojení k Internetu nastaveno při instalaci operačního systému Windows SBS 2008. Možná však bude nutné spustit Průvodce připojením k Internetu za účelem nastavení nebo opravy připojení k Internetu z některého z následujících důvodů:

  • Připojení k Internetu na serveru nebylo při instalaci úspěšně nastaveno.

  • Nainstalovali jste nový směrovač.

  • Připojení k Internetu na serveru se z nějakého důvodu ztratilo.

  Podrobné pokyny pro připojení serveru k Internetu získáte v tématu Připojení k Internetu.

 2. Nastavení internetové adresy

  Před odesíláním nebo příjmem e-mailů v Internetu je třeba nejprve vytvořit příchozí a odchozí konektory nezbytné pro směrování e-mailů. Je také nutné nakonfigurovat požadované nastavení serveru DNS a nakonfigurovat záznam systému zásad odesílatele (SPF), který pomáhá chránit e-mailové adresy uživatele před paděláním a zneužitím.

  Systém Windows SBS 2008 zahrnuje Průvodce správou internetových adres, který zjednodušuje proces konfigurace těchto technologií. Pomocí tohoto průvodce můžete server nakonfigurovat tak, aby používal název internetové domény, který již vlastníte, nebo můžete zaregistrovat nový název domény a nakonfigurovat jej na použití se serverem. Pokud název internetové domény konfigurujete pomocí Průvodce správou adres, průvodce automaticky vytvoří nezbytné poštovní konektory a nakonfiguruje nastavení pro DNS server a záznam SPF.

  Další informace o nastavení internetové adresy získáte v tématu Nastavení internetové adresy.

 3. Spusťte Průvodce konfigurací internetové pošty

  Posledním krokem při konfiguraci internetové pošty je spuštění průvodce konfigurací internetové pošty. Průvodce umožňuje zadání serveru inteligentního hostitele. Inteligentní hostitel provede úlohy zpracování pošty, které pomáhají vylepšit výkon serveru. Pokud server inteligentního hostitele nezadáte, tyto úlohy provede systém Windows SBS 2008.

  Konkrétně Průvodce konfigurací internetové pošty umožňuje tyto akce:

  • Vylepšené zabezpečení zpráv   Nastaví server pro vysílání e-mailu, který umožňuje směrování e-mailových zpráv pouze na důvěryhodné servery. Zkušení uživatelé také mohou implementovat ověřování, které dodává další úroveň zabezpečení.

  • Zvýšená spolehlivost e-mailů   Nakonfiguruje server tak, aby využíval výhod služeb nabízených serverem inteligentního hostitele. V důsledku toho je odchozí pošta efektivněji zpracována a existuje nižší pravděpodobnost, že vaše zprávy odmítne jiný server.

  • Vylepšený výkon serveru   Pokud systém Windows SBS 2008 nakonfigurujete tak, aby používal inteligentního hostitele, uvolní se systémové prostředky, které byly použity ke zpracování odchozích e-mailů pro přidělení ostatním úlohám.

  Další informace o průvodci konfigurací internetové pošty získáte v tématu Kdy je vhodné spustit průvodce Konfigurovat poštu v Internetu?

  Před spuštěním průvodce Konfigurovat poštu v Internetu proveďte následující úlohy:

  • Obraťte se na poskytovatele ISP a projednejte správnou konfiguraci příchozího směrování. Poskytovatel může přizpůsobit nastavení systému tak, aby vyhovovalo požadavkům vaší společnosti.

  • Poznamenejte si úplný název (FQDN) nebo IP adresu serveru inteligentního hostitele a mějte je k dispozici při spouštění průvodce.

  • Určete uživatelské jméno a heslo nezbytné k ověřování inteligentního hostitele (pokud se po užívá) a mějte je k dispozici při spouštění průvodce.

Podrobné pokyny ke konfiguraci nastavení internetové pošty získáte v tématu Zobrazení nebo konfigurace možností odchozích internetových e-mailů.