Poučení uživatelů

Platí pro: Windows SBS 2008

Po implementaci zásad používání silných hesel poučte uživatele o silných a slabých heslech. Požádejte uživatele o to, aby se svými hesly zacházeli jako se svými soukromými informacemi, jako je například osobní identifikační číslo (PIN) ke kreditní kartě.

Následující pokyny slouží k vytvoření typického silného hesla. Při implementaci zajistí ochranu vaší místní sítě.

Heslo by nemělo obsahovat žádnou z následujících součástí:

 • název uživatelského účtu nebo jeho část,

 • uživatelské jméno nebo e-mailový alias,

 • jméno dítěte, rodiče, partnera nebo přítele uživatele,

 • jakékoli slovo vyskytující se ve slovníku,

 • staré heslo, které použijete znovu s přidanými číslicemi,

 • datum narození uživatele,

 • telefonní číslo uživatele,

 • číslo sociálního pojištění uživatele nebo jiné identifikační číslo,

 • jakékoli snadno zjistitelné osobní informace (například město narození).

Silné heslo sestává z následujících součástí:

 • Nejméně osm znaků.

 • Znaky ze tří z následujících čtyř kategorií:

  • velká písmena (A až Z),

  • malá písmena (a až z),

  • číslice (0 až 9),

  • neabecední znaky (například !, $, #, %).

Další informace o zásadách hesel získáte v tématu Výběr bezpečných hesel na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50039).