Správa rolí uživatelů

Platí pro: Windows SBS 2008

Tento oddíl obsahuje pokyny, které vám usnadní provedení následujících akcí:

Přidání nové role uživatele

Přidání uživatelského účtu jako role uživatele

Změna existující role uživatele u uživatelského účtu

Úprava vlastností rolí uživatelů

Odebrání role uživatele