Správa uživatelských účtů v systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows® Small Business Server 2008 poskytuje centralizovanou správu účtů uživatelů a skupiny prostřednictvím konzoly Konzola systému Windows SBS. Systém Konzola systému Windows SBS obsahuje sadu úloh pro správu, které vám pomohou přidat, upravit a odebrat účty uživatelů a skupin. Systém Windows SBS 2008 poskytuje také sadu výchozích šablon uživatelských účtů (s názvem Role uživatelů), které umožňují vytváření uživatelských účtů s konkrétními oprávněními pro přístup k síťovým zdrojům.

Termíny a definice

Abyste byli připraveni na správu uživatelských účtů v systému Windows SBS 2008, seznamte se s následujícími termíny a definicemi. Tyto klíčové termíny jsou spojeny se správou uživatelských účtů v systému Windows SBS 2008.

Windows SBS Console   Nástroj Konzola systému Windows SBS slouží k plnění úkolů správy sítě a ke správě počítačů a zařízení v síti.

Role uživatelů   Pomocí těchto šablon uživatelských účtů je možné standardizovat běžné uživatelské vlastnosti (jako je členství ve skupinách, skupiny webů služby Windows® SharePoint® Services, diskových kvót a informací o adrese společnosti pro nové uživatelské účty) s těmito šablonami uživatelských účtů. Vytvoření uživatelského účtu založeného na roli uživatele snižuje potřebu ručního zadání vlastností účtu. Systém Windows SBS 2008 ve výchozím nastavení zahrnuje tři role uživatelů: Standardní uživatel, správce sítě a standardní uživatel s odkazy správy.

Zásady hesla   Tato sada pravidel vám pomůže zvýšit zabezpečení sítě Windows SBS 2008. Nastavení zásad hesla vynutí po uživatelích v síti používání silných hesel. V systému Windows SBS 2008 jsou tyto zásady hesel konfigurovány během instalace ve výchozím nastavení.

Vzdálené webové pracoviště   Umožňuje uživatelům přístup k důležitým funkcím systému Windows SBS 2008, když jsou mimo kancelář. Pomocí vzdáleného webového pracoviště mohou uživatelé kontrolovat e-mail a kalendáře, připojovat se k počítačům v zaměstnání, používat sdílené aplikace a přecházet na interní web společnosti. Uživatelé mohou k těmto funkcím přistupovat z webového prohlížeče v jakémkoli počítači připojeném k Internetu (například z domácího počítače, internetové kavárny nebo přenosného počítače) přechodem na externí adresu počítače se systémem Windows SBS 2008.

Interní web   Umožňuje uživatelům v doméně sdílení informací (například dokumentů, fotografií a chystaných událostí) z centrálního umístění. Systém Windows SBS 2008 poskytuje předem nakonfigurovaný interní web (intranet) založený na službě Windows SharePoint Services. Tento web je dostupný v rámci firemní sítě na adrese http://companyweb.

Skupina zabezpečení   Slouží k řízení přístupu k souborům, složkám a datům aplikací. Pokud máte například v síti sdílenou tiskárnu, ke které mají mít přístup pouze určití uživatelé, vytvořte pro tuto tiskárnu skupinu zabezpečení.

Distribuční skupina   Umožňuje odesílání e-mailových zpráv konkrétní skupině uživatelů. Pokud například chcete odesílat sestavy sítě určitým uživatelům, vytvořte distribuční skupinu obsahující tyto uživatelské účty.