Obnovení dat služby SharePoint

Platí pro: Windows SBS 2008

Při konfiguraci zálohování serveru systém Windows SBS 2008 ve výchozím nastavení pomocí funkce Zálohování serveru systému Windows zálohuje aplikace na interním webu (SharePoint) a přidružené datové soubory. Pokud ztratíte soubory z důvodu náhodného odstranění, poškození souboru nebo jiné havárie, můžete data obnovit takto:

 • vyhledání souborů na interním webu,

 • obnovení aplikace SharePoint a datových souborů.

Hledání ztracených nebo chybně umístěných dokumentů na interním webu

Plné obnovení interního webu může být časově náročné a nepohodlné, takže než se rozhodnete pomocí průvodce obnovením obnovit aplikaci, zvažte začít vyhledáním ztracených souborů na webu. Je možné, že soubory jsou v nesprávném umístění nebo mají kopie v jiné knihovně dokumentů či na jiném dílčím webu.

Hledání textových souborů na interním webu

 1. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku, seznam nebo knihovnu interního webu, které chcete prohledávat.

 2. Do pole pro hledání zadejte slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a klepněte na tlačítko Hledatc2883135-0964-411e-b411-3800075ec858.

Poznámka

Pokud se vám nedaří soubory najít v knihovně dokumentů, vyhledejte místní kopii souboru na jednotce pevného disku klientského počítače, z něhož byl soubor naposledy odeslán.

Obnovení úplné aplikace SharePoint ze zálohy

Pokud při vyhledávání ztracených souborů v aplikaci nejste úspěšní, může se vám podařit informace obnovit pomocí průvodce obnovením.

Obnovení úplné aplikace SharePoint ze zálohy

 1. V nabídce Start klepněte na položku Nástroje pro správu a potom na položku Zálohování serveru.

 2. V podokně Akce na výchozí stránce modulu snap-in klepněte v seznamu Zálohování serveru na položku Obnovit. Otevře se Průvodce obnovením.

 3. Na stránce Začínáme vyberte položku Tento server a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  Tento postup předpokládá, že záložní jednotka je přímo připojená k počítači se serverovým softwarem Windows SBS 2008.

 4. Na stránce Vybrat datum zálohy vyberte v kalendáři datum a v seznamu čas zálohy, kterou chcete obnovit, a klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat typ obnovení klepněte na položku Aplikace a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat aplikaci klepněte ve skupinovém rámečku Aplikace na položku Windows Sharepoint Services a potom klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Zadat možnosti obnovení proveďte v části Cíl obnovení jednu z následujících akcí a pak klepněte na tlačítko Další:

  • Klepněte na přepínač Obnovit do původního umístění.

  • Klepněte na přepínač Obnovit do jiného umístění. Potom zadejte cestu k umístění nebo ji vyberte po klepnutí na tlačítko Procházet.

   Důležité

   Aplikaci je možné kopírovat do jiného umístění, nemůžete ji však obnovit do jiného umístění ani do počítače s jiným názvem.

 8. Na stránce Potvrzení prohlédněte podrobnosti a potom klepnutím na tlačítko Obnovit obnovte položky uvedené v seznamu.

 9. Stav operace obnovení a informace o jejím případném úspěšném dokončení můžete zobrazit na stránce Průběh obnovení.