Správa uživatelských účtů pomocí skupin

Platí pro: Windows SBS 2008

Skupina se skládá z několika uživatelských účtů nebo skupin ve firemní síti. Skupiny lze použít ke správě více uživatelských účtu namísto správy uživatelských účtů po jednom.

Můžete vytvořit dva typy skupin:

  • Distribuční skupina   Používá se k odesílání e-mailových zpráv. Pokud například chcete odesílat sestavy sítě určitým uživatelům, vytvořte distribuční skupinu obsahující tyto uživatelské účty.

  • Skupina zabezpečení   Slouží k řízení přístupu k souborům, složkám a datům aplikací. Pokud máte například v síti sdílenou tiskárnu, ke které mají mít přístup pouze určití uživatelé, vytvořte pro tuto tiskárnu skupinu zabezpečení.

Slovníček sady skupin systému Windows Small Business Server

Přístup k prostředkům na serveru Windows SBS 2008 se uděluje pomocí členství ve skupině. Následující tabulka uvádí skupiny zabezpečení a distribuční skupiny systému Windows Small Business Server, které jsou vytvořeny při instalaci systému Windows SBS 2008. Tyto skupiny můžete použít pro udělení přístupu ke zdrojům síťovým uživatelům.

Název skupiny systému Windows SBS Popis skupiny

All Users

Distribuční skupina, kterou lze používat k odesílání e-mailových zpráv všem uživatelům v síti Windows SBS 2008.

Windows SBS Administrators

Distribuční skupina, kterou lze používat k odesílání e-mailových zpráv všem správcům v síti Windows SBS 2008.

Windows SBS Remote Web Workplace Users

Skupina zabezpečení se členy, kteří mohou přistupovat ke vzdálenému webovému pracovišti.

Windows SBS Fax Users

Skupina zabezpečení se členy, kteří mohou používat službu Windows SBS Fax.

Windows SBS Fax Administrators

Skupina zabezpečení se členy, kteří mohou spravovat službu Windows SBS Fax.

Windows SBS Folder Redirection Accounts

Skupina zabezpečení se členy, kteří mají přesměrované složky na server.

Windows SBS Virtual Private Network Users

Skupina zabezpečení se členy, kteří mohou vzdáleně přistupovat k síťovým prostředkům.

Windows SBS SharePoint_VisitorsGroup

Skupina zabezpečení se členy, kteří mohou číst interní web.

Windows SBS SharePoint_MembersGroup

Skupina zabezpečení se členy, kteří mohou prohlížet, přidávat, odstraňovat, aktualizovat, schvalovat a přizpůsobovat obsah na interním webu.

Windows SBS SharePoint_OwnersGroup

Skupina zabezpečení se členy, kteří mají přístup pro správu na interní web.

Windows SBS Link Users

Skupina zabezpečení se členy, kteří mohou přistupovat k seznamu odkazů na vzdáleném webovému pracovišti.

Windows SBS Admin Tools Users

Skupina zabezpečení se členy, kteří mohou přistupovat k nástrojům pro správu na vzdáleném webovému pracovišti.