Obnovení obchodních dat

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 pomocí Průvodce obnovením obnoví místní soubory a složky a některé typy dat aplikací ze zálohy. Nemusí však být schopen pomocí Průvodce obnovením obnovit data pro obchodní aplikaci (LOB). Chcete-li obnovit data pro aplikaci LOB, získáte informace v dokumentaci dodané s aplikací nebo navštívit web k aplikaci.