Změna vlastností uživatelského účtu

Platí pro: Windows SBS 2008

Tato část obsahuje pokyny, jejichž pomocí můžete změnit následující vlastnosti konkrétního uživatelského účtu v síti systému Windows SBS 2008:

Změna obecných informací o uživatelském účtu

Změna oprávnění ke vzdálenému přístupu pro uživatelský účet

Změna oprávnění k virtuální privátní síti pro uživatelský účet

Změna informací o e-mailu u uživatelského účtu

Změna informací o kvótách schránky e-mailu u uživatelského účtu

Změna oprávnění pro přístup k počítači u uživatelského účtu

Změna přístupu k interním sdíleným složkám pro uživatelský účet

Změna členství ve skupině pro uživatelský účet

Změna přístupu ke Vzdálenému webovému přístupu

Změna přístupu k aplikaci Outlook Web Access

Změna přístupu na interní web

Změna přístupu k Přesměrování složek pro uživatelský účet