Přístup na interní web

Platí pro: Windows SBS 2008

Na interní web můžete získat přístup pomocí jedné z následujících metod. Vybraná metoda závisí na tom, zda přecházíte na interní web ze serveru, klientského počítače připojeného k síti Windows SBS 2008 nebo ze vzdáleného počítače.

Přístup na interní web ze serveru

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přístup na interní web ze serveru

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Sdílené složky a weby a potom klepněte na kartu Weby.

 3. V podokně úloh Úlohy interního webu klepněte na tlačítko Procházet tento web.

Poznámka

Chcete-li spustit konzolu systému Windows SBS, klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy, dále na položku Windows Small Business Server, na položku Konzola systému Windows SBS a potom klepněte na příkaz Pokračovat v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů.

Přístup na interní web z klientského počítače

Přechod na interní web z klientského počítače v síti pomocí aplikace Internet Explorer

 1. V klientském počítači otevřete aplikaci Internet Explorer.

 2. Do řádku Adresa internetového prohlížeče zadejte text http://companyweb.

Přístup na interní web ze vzdáleného počítače

Přístup na interní web ze vzdáleného počítače pomocí aplikace Internet Explorer

 1. Ve vzdáleném počítači otevřete aplikaci Internet Explorer.

 2. Do řádku Adresa prohlížeče zadejte adresu **https://remote.**Název domény, kde Název domény představuje název externí domény vaší společnosti (například contoso.com).

  note
  Pokud nemáte v počítači, který používáte pro přístup ke Vzdálenému webovému pracovišti, nainstalovaný důvěryhodný certifikát, zobrazí se vám chybová zpráva „Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu“. Chcete-li vyřešit tuto chybu, můžete do počítače nainstalovat samostatně vydaný certifikát. Podrobné informace o instalaci certifikátu podepsaného svým držitelem v počítači naleznete na interním webu organizace. Zde v části Oznámení klepněte na položku Nainstalovat certifikát zabezpečení serveru do vzdáleného počítače.

 3. Přihlaste se do vzdáleného webového pracoviště pomocí síťových oprávnění.

 4. Na domovské stránce vzdáleného webového pracoviště klepněte na položku Interní web.