Změna vlastnosti role uživatele

Platí pro: Windows SBS 2008

Oprávnění nebo nastavení pro jakoukoli roli uživatele můžete kdykoli změnit na základě požadavků vaší firmy. Při změně vlastností vybrané role uživatele se změny provedené u role uživatele použijí při dalším použití role uživatele.

Podrobné pokyny ke změně vlastností role získáte v části Úprava vlastností rolí uživatelů.