Přidání uživatelských účtů do sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Uživatelské účty se vytvářejí pomocí úlohy Přidání nového uživatelského účtu na kartě Uživatelé v konzole Konzola systému Windows SBS. Uživatelské účty jsou založeny na rolích uživatelů. Můžete vytvořit jeden nebo více uživatelských účtů, ale všechny účty, které vytváříte, musí být založeny na stejné roli uživatele.

Další informace získáte v tématech Přidání uživatelského účtu a Přidání více uživatelských účtů do sítě dále v tomto dokumentu.