Obnovení svazků

Platí pro: Windows SBS 2008

Pomocí Průvodce obnovením v modulu snap-in Zálohování serveru můžete obnovit svazek. Při obnovení úplného svazku je veškerý obsah svazku obnoven v počítači. Nelze selektivně obnovovat jednotlivé soubory nebo složky. Chcete-li obnovit některé soubory nebo složky a ne celý svazek, získáte informace v části Obnovení souborů nebo složek.

Poznámka

Chcete-li obnovit svazky ze zálohy pomocí programu Zálohování serveru, musíte být členem skupiny Backup Operators nebo Administrators nebo vám musí být přidělena příslušná oprávnění. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Run as.

Obnovení svazku

 1. V nabídce Start klepněte na položku Nástroje pro správu a potom na položku Zálohování serveru.

 2. V podokně Akce na výchozí stránce modulu snap-in klepněte v seznamu Zálohování serveru na položku Obnovit. Otevře se Průvodce obnovením.

 3. Na stránce Začínáme vyberte položku Tento server a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  Tento postup předpokládá, že záložní jednotka je přímo připojená k počítači se serverovým softwarem Windows SBS 2008.

 4. Na stránce Vybrat datum zálohy vyberte v kalendáři datum a v seznamu čas zálohy, kterou chcete obnovit, a klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat typ obnovení klepněte na položku Svazky a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat svazky zaškrtněte políčka přidružená ke svazkům ve sloupci Zdrojový svazek, které chcete obnovit. Potom v přidruženém seznamu ve sloupci Cílový svazek vyberte umístění, do něhož chcete svazek obnovit, a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  Zobrazí se zpráva o tom, že provedením obnovení dojde ke ztrátě veškerých dat na cílovém svazku. Ujistěte se, zda je cílový svazek prázdný nebo zda neobsahuje informace, které budete později potřebovat.

 7. Na stránce Potvrzení prohlédněte podrobnosti a potom klepnutím na tlačítko Obnovit obnovte zadané svazky.

 8. Stav operace obnovení a informace o jejím případném úspěšném dokončení můžete zobrazit na stránce Průběh obnovení.