Vytvoření knihovny dokumentů služby SharePoint s povoleným e-mailem na interním webu

Platí pro: Windows SBS 2008

E-mailové zprávy můžete archivovat v knihovně dokumentů služby SharePoint na interním webu. K tomu je třeba vytvořit skupinu zabezpečení, která je nastavena na příjem e-mailových zpráv. Po vytvoření účtu skupiny se můžete rozhodnout archivovat e-mailové zprávy v knihovně dokumentů. Po vytvoření knihovny dokumentu k ní mají členové této skupiny zabezpečení přístup z interního webu organizace.

Vytvoření knihovny dokumentů služby SharePoint k archivaci e-mailových zpráv v síti intranet

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a pak klepněte na položku Skupiny.

  3. V podokně úloh klepněte na tlačítko Přidat novou skupinu.

  4. V průvodci přidáním nové skupiny proveďte následující akce:

    1. Na stránce Přidat novou skupinu v oddílu Typ skupiny vyberte položku Skupina zabezpečení a zaškrtněte políčko Povolit přijímání e-mailů této skupině zabezpečení.

    2. Na stránce Vytvořit e-mailovou adresu skupiny v oddílu Možnosti doručení e-mailu zaškrtněte políčko Archivovat e-maily odeslané této skupině do knihovny dokumentů.

    3. Podle pokynů dokončete průvodce.

Poznámka

Chcete-li zobrazit e-mailové zprávy v knihovně dokumentů služby SharePoint, otevřete interní web a v podokně Snadné spuštění v oddílu Servery klepněte na položku Archivované e-maily. V podokně podrobností vyberte knihovnu dokumentů obsahující e-mailové zprávy, které chcete zobrazit.