Obnovení souborů nebo složek

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud ztratíte data z důvodu poškození souboru nebo jiného typu katastrofy můžete mít schopnost obnovit data pomocí funkce Obnovit předchozí verzi v aplikaci Windows Explorer nebo pomocí Průvodce obnovením.

 • Použití funkce Obnovení předchozí verze v aplikaci Windows Explorer

  Systém Windows SBS 2008 ve výchozím nastavení nakonfiguruje server tak, aby automaticky ukládal stínové kopie dat dvakrát denně pomocí služby Stínová kopie svazku. Pokud ztratíte důležitá data, můžete ve výchozím nastavení ve většině případů pomocí funkce Obnovení předchozí verze přejít ke kopii ztracených dat a obnovit ji. Pokud navíc použijete ke správě úložiště informací pro počítače v síti použijete přesměrování složky, mohou uživatelé pomocí této funkce obnovit informace pro přesměrované složky.

  Obnovení předchozí verze souboru nebo složky

  1. Otevřete aplikaci Windows Explorer a vyhledejte soubor nebo složku, pro niž chcete předchozí verzi obnovit.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku a pak klepněte na příkaz Obnovit předchozí verze.

   Poznámka

   Před obnovením předchozí verze soubor nebo složku otevřete, abyste se ujistili, že se jedná o požadovanou verzi.

  3. Klepněte na položku v seznamu a potom na tlačítko Obnovit.

   Varování

   Soubor nebo složka nahradí aktuální verzi v počítači a náhradu nelze vzít zpět.

   Poznámka

   Pokud tlačítko Obnovit není k dispozici, nelze obnovit předchozí verzi souboru nebo složky. Pokud soubor nebo složka existuje v jiném umístění, lze ji odsud obnovit. Pokud tomu tak není, měli byste mít možnost soubor nebo složku obnovit pomocí Průvodce obnovením.

 • Použití Průvodce obnovením

  Pokud se vám nedaří obnovit dřívější verzi souboru nebo složky, můžete pomocí Průvodce obnovením v Zálohování systému Windows Server obnovit soubory a složky ze zálohy.

  Důležité

  K obnovení serverové aplikace nepoužívejte možnost Obnovení souborů a složek. Místo toho, pokud aplikace, která se má obnovit, používá službu Stínová kopie svazku (VSS), použijte možnost Obnovit aplikace.

  Další informace o obnovení serverových aplikací získáte v tématu Obnovení aplikací a dat na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124574).

  Poznámka

  Chcete-li obnovit soubory a složky ze zálohy pomocí průvodce obnovením, musíte být členem skupiny Backup Operators nebo Administrators nebo vám musí být přidělena příslušná oprávnění. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Run as.

  Obnovení souborů a složek pomocí průvodce obnovením

  1. V nabídce Start klepněte na položku Nástroje pro správu a potom na položku Zálohování serveru.

  2. V podokně Akce na výchozí stránce modulu snap-in klepněte v seznamu Zálohování serveru na položku Obnovit. Otevře se Průvodce obnovením.

  3. Na stránce Začínáme vyberte položku Tento server a klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka

   Tento postup předpokládá, že záložní jednotka je přímo připojená k počítači se serverovým softwarem Windows SBS 2008.

  4. Na stránce Vybrat datum zálohy vyberte v kalendáři datum a v seznamu čas zálohy, kterou chcete obnovit, a klepněte na tlačítko Další.

  5. Na stránce Vybrat typ obnovení klepněte na položku Soubory a složky a potom klepněte na tlačítko Další.

  6. Na stránce Vybrat položky pro obnovení rozbalte seznam Položky k dispozici a zobrazte požadovanou složku. V sousedícím podokně klepnutím na složku zobrazte její obsah. Klepněte na jednotlivé položky, které chcete obnovit, a potom klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka

   • Chcete-li vybrat více po sobě jdoucích souborů nebo složek, klepněte na první položku, podržte stisknutou klávesu SHIFT a pak klepněte na poslední položku.

   • Chcete-li vybrat více souborů nebo složek, které nejdou po sobě, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé položky, které chcete vybrat.

  7. Na stránce Zadat možnosti obnovení proveďte v části Cíl obnovení jednu z následujících akcí a pak klepněte na tlačítko Další:

   • Klepněte na přepínač Původní umístění.

   • Klepněte na přepínač Jiné umístění. Potom zadejte cestu k umístění nebo ji vyberte po klepnutí na tlačítko Procházet.

  8. Ve skupinovém rámečku Pokud program Zálohování nalezne existující soubory a složky klepněte na jednu z následujících možností a potom klepněte na tlačítko Další:

   • Vytvořit kopie, aby byly k dispozici obě verze souboru nebo složky

   • Přepsat existující soubory obnovenými soubory

   • Neobnovovat tyto existující soubory a složky

  9. Na stránce Potvrzení prohlédněte podrobnosti a potom klepnutím na tlačítko Obnovit obnovte zadané položky.

  10. Stav operace obnovení a informace o jejím případném úspěšném dokončení můžete zobrazit na stránce Průběh obnovení.

  Další informace o používání Průvodce obnovením naleznete v tématu Obnovení serveru na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124575).