Povolení uživatelským účtům místní správu konkrétního počítače

Platí pro: Windows SBS 2008

Uživatel se může přihlásit do libovolného klientského počítače v síti Windows SBS 2008 pomocí účtu, který je založen na roli Standardní uživatel. Aby se však uživatel mohl stát místním správcem v konkrétním klientském počítači, je třeba provést následující postup:

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Povolení uživateli místní správy v konkrétním počítači v síti

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Síť a pak klepněte na položku Počítače.

  3. Klepněte na počítač, ke kterému chcete povolit přístup pro uživatelský účet, a pak klepněte na položku Zobrazit vlastnosti počítače.

  4. Na stránce Vlastnosti počítače klepněte na položku Uživatelský přístup.

  5. Klepněte na každý uživatelský účet, kterému chcete povolit přístup k tomuto počítači. Chcete-li pak povolit vzdálený přístup k tomuto počítači, klepněte na položku K tomuto počítači se lze vzdáleně přihlásit.

  6. Chcete-li místnímu správci udělit oprávnění přístup do vybraného počítače pro tento uživatelský účet, klepněte v části Úroveň přístupu na položku Místní správce.

  7. Klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.