Přehled

Platí pro: Windows SBS 2008

Aby uživatelé měli přístup ke zdrojům dostupným v síti Windows SBS 2008, je nutné vytvořit uživatelské účty pomocí nástrojů pro správu systému Windows SBS 2008. Pak se uživatelé mohou pomocí uživatelského účtu a hesla přihlásit do libovolného počítače v síti (pokud k tomu mají oprávnění) a přistupovat k síťovým prostředkům.

Správa uživatelských účtů v systému Windows SBS 2008 zahrnuje tato témata:

Princip funkcí zabezpečení správy uživatelských účtů   Projednává doporučené postupy zabezpečení pro správu uživatelských účtů, jako je používání zásad hesel, informování uživatelů o silných heslech a nepoužívání účtů správce pro každodenní úlohy.

Principy uživatelů a počítačů v síti systému Windows Small Business Server 2008    Vysvětluje, jak uživatelé mohou přistupovat k počítačům v síti.

Správa uživatelských účtů   Uvádí, jak přidat, nakonfigurovat a přizpůsobit uživatelské účty.

Správa rolí uživatelů   Vysvětluje, jak se používají role uživatelů ke správě oprávnění k uživatelským účtům a uvádí, jak přidat, nakonfigurovat a přizpůsobit role uživatelů.

Správa účtů skupiny   Vysvětluje, jak se používají účty skupiny k omezení přístupu uživatelů k prostředkům v síti (pomocí skupin zabezpečení) nebo jak se sdílejí informace s uživateli v síti (pomocí distribučních skupin). Uvádí, jak přidat, nakonfigurovat a přizpůsobit účty skupiny.