Obnovení dat serveru Exchange Server

Platí pro: Windows SBS 2008

Při konfiguraci zálohování serveru systém Windows SBS 2008 ve výchozím nastavení pomocí funkce Zálohování serveru systému Windows zálohuje aplikace serveru Exchange Server a přidružené datové soubory. Na rozdíl od předchozích verzí funkce Zálohování systému Windows nelze pomocí funkce Zálohování server systému Windows použít funkci Obnovení skupin úložišť nebo obnovit data serveru Exchange Server do původního umístění na serveru. Pomocí průvodce obnovením však lze plně obnovit aplikace a datové soubory serveru Exchange server.

Protože může být plné obnovení aplikace serveru Exchange Server ve výchozím nastavení časově náročné a nepohodlné, měli byste zvážit použití funkcí aplikace Microsoft Outlook k obnovení konkrétních položek e-mailu a e-mailových složek, kdykoli je to možné.

Obnovení odstraněných položek ze schránky

Pokud odstraníte položku ve schránce, položka není fyzicky odebrána z úložiště. Server místo toho označí položku za odstraněnou, smaže z ní většinu atributů, přejmenuje položku a pak ji přesune do speciálního kontejneru pro uložení odstraněných položek. Odstraněná položka je známá jako položka typu „Označené jako neplatné“. Tato položka není viditelná v normálních operacích, odstraněné informace však nadále existují, dokud není dosaženo konce platnosti období označení za neplatné.

V systému Windows SBS 2008 je výchozí období konce platnosti neplatné položky 30 dní. Během této doby je možné obnovit položky ze schránky, které byly odstraněny stisknutím kombinace kláves SHFT+DELETE.

Obnovení odstraněných položek ze schránky

 1. Otevřete aplikaci Outlook a vyberte poštovní složku, z níž chcete obnovit odstraněnou položku.

 2. V pruhu nabídek klepněte na nabídku Nástroje a potom klepněte na příkaz Obnovit odstraněné položky.

 3. Vyberte položky, které chcete obnovit, a pak klepněte na ikonu Obnovit vybrané položky412d0e48-9128-4846-9cf2-c2b3c372e602. Vybrané položky jsou obnoveny do poštovní složky.

Obnovení všech aplikací a datových souborů serveru Exchange Server 2007 ze zálohy

Během zálohování serveru funkce Zálohování serveru komunikuje s modulem pro zápis služby Stínová kopie svazku na serveru Exchange. Modul pro zápis služby VSS na Exchange Server zajišťuje konzistentní stav dat předtím, než bude služba Zálohování dat systému Windows server moci pořídit snímek dat.

Pomocí Průvodce obnovením v modulu snap-in Zálohování serveru můžete obnovit aplikace a databázové soubory na serveru Exchange Server.

Spolupráce protokolování transakcí na serveru Exchange se službou Zálohování serveru

Z důvodu vylepšení výkonu Exchange Server ukládá transakce v reálném čase v protokolech transakcí. Exchange Server pravidelně pomocí funkce cyklického protokolování zapisuje transakce do databáze. Chcete-li povolit zotavení přírůstkového zálohování, systém Windows SBS 2008 zakáže automatické cyklické protokolování při spuštění průvodce konfigurací serveru. Proto mohou transakční protokoly spotřebovávat značné místo na disku. Aby k této situaci nedocházelo, služba Zálohování serveru komunikuje se serverem Exchange Server, aby se zajistilo, že server Exchange Server zkrátí na konci úspěšného zálohování všechny protokoly transakcí. Po úspěšném dokončení zálohování serveru začnou protokoly transakcí na serveru Exchange server kompilovat všechny nové transakce od tohoto bodu, dokud se nespustí další zálohování.

Další informace o protokolech transakcí a cyklickém protokolování naleznete v tématu Princip protokolování transakcí na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125448).

Princip dopředného obnovení

Možnost dopředného obnovení na serveru Exchange umožňuje úplné obnovení databáze serveru Exchange Server na nejaktuálnější stav. Pokud provádíte dopředné obnovení pomocí Průvodce obnovením v Zálohování systému, průvodce nejprve obnoví zálohovaná data a pak spustí protokoly transakcí k obnovení dat uložených do mezipaměti.

Poznámka

Protože protokoly transakcí obsahují pouze data pro transakce, k nimž došlo po posledním úspěšném zálohování, je možnost zpětného zahrnutí k dispozici, pouze pokud obnovujete z poslední zálohy.

Dopředné obnovení byste měli používat pouze v případě, že chcete obnovit aktuální stav u všech dat na serveru Exchange Server.

Obnovení úplné aplikace serveru Exchange Server ze zálohy

 1. V nabídce Start klepněte na položku Nástroje pro správu a potom na položku Zálohování serveru.

 2. V podokně Akce na výchozí stránce modulu snap-in klepněte v seznamu Zálohování serveru na položku Obnovit. Otevře se Průvodce obnovením.

 3. Na stránce Začínáme vyberte položku Tento server a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  Tento postup předpokládá, že záložní jednotka je přímo připojená k počítači se serverovým softwarem Windows SBS 2008.

 4. Na stránce Vybrat datum zálohy vyberte v kalendáři datum a v seznamu čas zálohy, kterou chcete obnovit, a klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat typ obnovení klepněte na položku Aplikace a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat aplikaci klepněte v části Aplikace na aplikaci, kterou chcete obnovit. Pokud používáte nejnovější zálohu a aplikace, kterou obnovujete, podporuje dopředné obnovení databáze aplikace, zobrazí se zaškrtávací políčko s popiskem Neprovádět úplné dopředné obnovení databází aplikací. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zabránit dopřednému obnovení. Klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Zadat možnosti obnovení proveďte v části Cíl obnovení jednu z následujících akcí a pak klepněte na tlačítko Další:

  • Klepněte na přepínač Obnovit do původního umístění.

  • Klepněte na přepínač Obnovit do jiného umístění. Potom zadejte cestu k umístění nebo ji vyberte po klepnutí na tlačítko Procházet.

   Důležité

   Aplikaci je možné kopírovat do jiného umístění, nemůžete ji však obnovit do jiného umístění ani do počítače s jiným názvem.

 8. Na stránce Potvrzení prohlédněte podrobnosti a potom klepnutím na tlačítko Obnovit obnovte položky uvedené v seznamu.

 9. Stav operace obnovení a informace o jejím případném úspěšném dokončení můžete zobrazit na stránce Průběh obnovení.

Další informace o používání Průvodce obnovením naleznete v tématu Obnovení serveru na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124575).