Jak fungují tyto služby zabezpečení?

Platí pro: Windows SBS 2008

Jako součást instalace systému Windows SBS 2008 můžete nainstalovat zkušební verzi programu Forefront Security for Exchange Server. Program Forefront Security for Exchange Server poskytuje službu ochrany před viry pro elektronickou poštu. Tato zkušební verze je plně funkční a poskytuje antivirovou ochranu a ochranu proti nevyžádané poště ihned po instalaci systému Windows SBS 2008.

Zkušební verze programu Forefront Security for Exchange Server

Pokud instalujete zkušební verzi programu Forefront Security for Exchange Server, bude ihned po instalaci systému Windows SBS 2008 zahájeno zkušební období 120 dní. Program Forefront Security for Exchange Server je přednastaven pomocí doporučených nastavení pro systém Windows SBS 2008. Další informace o programu Forefront Security for Exchange Server naleznete na jeho domovské stránce na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121103).

Zkušební verze programu Forefront Security for Exchange Server využívá ke kontrole virů, červů a dalšího nežádoucího obsahu více modulů prověřování od předních společností nabízejících produkty pro zabezpečení. Program Forefront Security for Exchange Server prověřuje příchozí a odchozí e-mailové zprávy. Pokud se při prověřování zjistí infikovaná příloha, je odebrána a odesílatel je o tom vyrozuměn.

Celkový provozní stav programu Forefront Security for Exchange Server můžete zobrazit v Konzole serveru Windows SBS a v části Souhrn základů sítě (na kartě Zabezpečení) i části Souhrnné a podrobné sestavy.

Po vypršení zkušebního období přestane program Forefront Security for Exchange Server stahovat aktualizace a bude viry pouze protokolovat, nikoli blokovat.