Přidělení oprávnění uživatelů k prohlížení odkazů na vzdálené webové pracoviště

Platí pro: Windows SBS 2008

Seznam odkazů vzdáleného webového pracoviště sestává ze dvou částí odkazů. Můžete povolit jakoukoli z těchto částí podle potřeb své organizace a pak zadat oprávnění pro zobrazování odkazů. Jedná se o tyto sekce:

 • Odkazy organizace: Tyto odkazy poskytují uživatelům sítě rychlý přístup k důležitým serverovým nebo obchodním zdrojům.

 • Odkazy správy Tyto odkazy umožňují členům skupiny zabezpečení Nástroje pro správu Windows SBS vzdálenou správu některých úkolů pouze pro správce.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Určení, kteří uživatelé mohou prohlížet oddíl Odkazy organizace seznamu Odkazy vzdáleného webového pracoviště

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Sdílené složky a weby.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Vzdálené webové pracoviště a poté klepněte na položku Zobrazit vlastnosti webu. Zobrazí se stránka Vzdálené webové pracoviště - vlastnosti.

 4. Klepněte na položku Odkazy na domovské stránce a pak na položku Spravovat odkazy. Zobrazí se stránka Seznam odkazů Vzdáleného webového pracoviště - vlastnosti.

 5. Klepněte na kartu Oprávnění.

 6. Ve skupinovém rámečku Uživatelé s přístupem k seznamu Odkazy klepněte na tlačítko Změnit. Otevře se dialogové okno Změnit členství ve skupinách.

 7. V části Uživatelé a skupiny vyberte uživatele nebo skupinu, kterým chcete udělit přístup.

  Poznámka

  Chcete-li vybrat více uživatelů nebo skupin, stiskněte klávesu CTRL a pak klepněte na jednotlivé uživatele či skupiny, které chcete vybrat.

 8. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li udělit přístup vybraným uživatelům nebo skupinám, klepněte na tlačítko Přidat a poté na tlačítko OK.

  • Chcete-li zakázat přístup vybraným uživatelům nebo skupinám, klepněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

Určení, kteří uživatelé mohou prohlížet oddíl Odkazy správy v seznamu Odkazy vzdáleného webového pracoviště

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klikněte na položku Sdílené složky a weby.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Vzdálené webové pracoviště a poté klikněte na položku Zobrazit vlastnosti webu. Zobrazí se stránka Vzdálené webové pracoviště - vlastnosti.

 4. Klepněte na položku Odkazy na domovské stránce a pak na položku Spravovat odkazy. Zobrazí se stránka Seznam odkazů Vzdáleného webového pracoviště - vlastnosti.

 5. Klikněte na kartu Oprávnění.

 6. Ve skupinovém rámečku Uživatelé s přístupem k oddílu Správa klepněte na tlačítko Změnit. Otevře se dialogové okno Změnit členství ve skupinách.

 7. V části Uživatelé a skupiny vyberte uživatele nebo skupinu, kterým chcete udělit přístup.

  Poznámka

  Chcete-li vybrat více uživatelů nebo skupin, stiskněte klávesu CTRL a pak klepněte na jednotlivé uživatele či skupiny, které chcete vybrat.

  Poznámka

  Odkazy správy se zobrazují pouze pro uživatele, kteří jsou členy skupiny zabezpečení Uživatelé odkazu Windows SBS i skupiny zabezpečení Nástroje pro správu Windows SBS Admin.

 8. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li udělit přístup vybraným uživatelům nebo skupinám, klikněte na tlačítko Přidat a poté na tlačítko OK.

  • Chcete-li zakázat přístup vybraným uživatelům nebo skupinám, klikněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

 9. Klikněte na tlačítko OK.