Další informace o zálohování a obnovení systému Windows SBS

Platí pro: Windows SBS 2008

Konfigurace stínových kopií

Systém Windows SBS 2008 ve výchozím nastavení používá službu Stínová kopie svazku k ukládání snímků neboli stínových kopií dat dvakrát denně. Stínová kopie je uložena na stejném svazku, z něhož byla kopie vytvořena. Není možné měnit umístění, ve kterém je stínová kopie uložena, je však možné měnit velikost místa na disku, které je přiděleno k uložení stínových kopií. Můžete také změnit plán, kdy má být stínová kopie vytvořena.

Zobrazení nebo změna úložiště a naplánování nastavení stínové kopie

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a klepněte na příkaz Správa počítače. Otevře se konzola Správa počítače.

 2. Ve stromu konzoly klepněte na položku Sdílené složky, přejděte na položku Všechny úlohy a klepněte na položku Konfigurovat stínové kopie. Otevře se dialogové okno pro konfiguraci stínových kopií.

 3. Vyberte svazek, jehož nastavení chcete zobrazit nebo změnit, a klepněte na tlačítko Nastavení. Otevře se stránka Nastavení.

 4. Ze stránky Nastavení můžete provést některé z těchto úloh:

  Změna velikosti místa na disku, které je přidělené pro uložení stínových kopií

  1. V části Oblast úložiště vyberte položku Použít limit a zadejte velikost místa v megabajtech, kterou chcete přidělit pro stínové kopie úložiště.

  2. Nastavení přijměte klepnutím na tlačítko OK.

  Změna plánu doby vytvoření stínových kopií

  1. Klepněte na položku Plán. Zobrazí se stránka Plán pro vybraný svazek.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Chcete-li změnit existující položku plánu, vyberte položku v seznamu a podle potřeby ji revidujte.

   • Chcete-li přidat novou položku plánu, klepněte na tlačítko Nový a podle potřeby nakonfigurujte plán.

   • Chcete-li odstranit položku plánu, vyberte ji v seznamu a klepněte na tlačítko Odstranit.

  3. Po provedení změn plánu klepněte na tlačítko OK.

 5. Po provedení změn v nastavení stínové kopie klepnutím na tlačítko OK zavřete stránku Nastavení a klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Konfigurace stínových kopií.

Obnovení dat v klientských počítačích

Pokud konfigurujete přesměrování složek pro uživatele v síti, server ve výchozím nastavení automaticky vytvoří stínové kopie přesměrovaných souborů a složek. Z toho důvodu mohou uživatelé v síti pomocí funkce Obnovit předchozí verze obnovit soubory, které jsou náhodně změněny, odstraněny nebo poškozeny. Informace o použití funkce Obnovit předchozí verze získáte v části Obnovení souborů nebo složek dříve v tomto dokumentu.

Defragmentace záložní a cílové jednotky

Při defragmentaci jednotky s daty se mohou bloky informací přesouvat z jednoho umístění na jednotce do jiného. Pokud tedy defragmentujete zdrojovou jednotku pro zálohu serveru, je možné, že některé z relokovaných bloků informací přepíší dřívější verze souborů a složek na záložní cílové jednotce. Pokud tato situace nastane, nelze obnovit ztracená data ze záložní jednotky. Z toho důvodu by měl plán zálohování řešit, jak zálohu zpracovat po defragmentaci zdrojové jednotky.

Pokud je to nutné, je možné záložní cílovou jednotku bezpečně defragmentovat, protože služba Stínová kopie svazku sleduje změny provedené během defragmentace.