Přiřazení přístupu uživatelům ke Vzdálenému webovému pracovišti

Platí pro: Windows SBS 2008

Chcete-li získat přístup ke vzdálenému webovému pracovišti, musíte být členem skupiny zabezpečení Uživatelé webového pracoviště. Ve výchozím nastavení jsou všichni uživatelé členy této skupiny. Můžete však chtít omezit přístup pro určité uživatele nebo skupiny zabezpečení.

Můžete například chtít zabránit dočasným pracovníkům nebo zaměstnancům v určitých klasifikacích pracovních míst nebo oddělením v přístupu k firemním informacím, když nejsou v kanceláři. Případně, pokud jste vytvořili vlastní role uživatelů nebo skupiny zabezpečení, můžete uživatelům v těchto rolích poskytnout oprávnění přístupu ke vzdálenému webovému pracovišti.

Pomocí úlohy Správa oprávnění na stránce Web konzoly Konzola systému Windows SBS můžete přidat nebo odebrat přístupová práva pro jednotlivé uživatele nebo skupiny. Můžete také nakonfigurovat podrobná oprávnění definující, kteří uživatelé mají přístup do seznamu Odkazy vzdáleného webového pracoviště, když se přihlásí.