Konfigurace odkazů na domovské stránce pro Vzdálené webové pracoviště

Platí pro: Windows SBS 2008

Domovská stránka Vzdáleného webového pracoviště je rozdělena do několika oddílů obsahujících odkazy na hlavní aplikace a síťové prostředky. Členové skupiny zabezpečení Domain Admins mohou provádět následující úlohy:

  • Definovat, které oddíly se zobrazí na domovské stránce.

  • Spravovat odkazy, které se zobrazí v konfigurovatelných oddílech.

  • Povolit nebo zakázat přístup uživatelů do oddílů s odkazy.

Následující tabulka popisuje oddíly s odkazy, které se mohou zobrazit na domovské stránce Vzdáleného webového pracoviště.

Oddíl s odkazy Popis

Primární aplikace

Umožňuje oprávněným uživatelům přistupovat ke jejich poštovním schránkám, připojit se k pracovním počítačům nebo se připojovat k internímu webu organizace.

Sekundární aplikace

Umožňuje přístup ke klíčovýn síťovým prostředkům včetně stránky pro změnu síťového hesla uživatele, připojení k serveru a zobrazení online témat nápovědy.

Odkazy organizace

Umožňuje přístup k prostředkům vztahujícím se k organizaci. Tyto odkazy jsou k dispozici pro všechny uživatele, kteří mají oprávnění.

Odkazy pro správu

Umožňuje přístup k prostředkům pro provádění běžných úkolů správy. Tyto odkazy jsou viditelné pouze pro členy skupiny zabezpečení Admin Tools systému Windows SBS.