To remove Office Live Small Business Web site links from the Remote Web Workplace home page

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. On the navigation bar, click Shared Folders and Web Sites.

  3. Right-click Remote Web Workplace, and then click View site properties. The Remote Web Workplace Properties page appears.

  4. Click the Home page links tab, and then click Manage links. The Remote Web Workplace Links List Properties page appears.

  5. On the Remote Web Workplace Links List Properties page do the following:

    • To remove the Office Live Small Business Web site links that appear in the Organization Links section of the home page, click the Organization links tab, select the URLs for the Browse your Business Web site and Browse your Business Applications Web site links from the link list, and then click Remove.

    • To remove the Office Live Small Business Web site links that appear in the Administration section of the home page, click the Administration links tab, select the URLs for the Manage your Office Live Small Business account, Manage your Business Web site, Promote your business, and View Web site reports for your Business Web site links from the link list, and then click Remove.

  6. Click OK.