Přidání nebo úprava prahových hodnot upozornění

Platí pro: Windows SBS 2008

Prahové hodnoty upozornění specifikují limit kvóty, úroveň použití a způsob, jakým jsou generována upozornění, když překročí definované úrovně. Systém Windows SBS 2008 má nastaveny následující výchozí úrovně upozornění:

 • Varování při prahové hodnotě upozornění je nastaveno na 85 %.

 • Upozornění jsou generována každých 24 hodin a jsou uvedena v denní sestavě.

  Poznámka

  Pokud není nainstalovaný Exchange Server, nejsou e-mailová oznámení zasílána.

 • Při překročení kvóty je správci sítě automaticky odeslán e-mail.

Změny výchozí prahové hodnoty upozornění můžete provádět v nástroji Správce prostředků souborového serveru (FSRM). Správce prostředků souborového serveru může odesílat e-mailové zprávy správcům a určitým uživatelům, vytvořit protokol události, spustit příkaz nebo skript nebo generovat sestavy.

Přidání nebo úprava výchozích prahových hodnot upozornění

 1. Otevřete Správce prostředků souborového serveru (FSRM). Chcete-li otevřít nástroj Správce DNS, klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Správce prostředků souborového serveru.

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Správa kvót a potom na možnost Kvóty.

 3. V podokně výsledků klikněte na cestu ke kvótě, u které chcete zobrazit nebo změnit vlastnosti.

 4. V podokně Akce klikněte na možnost Upravit vlastnosti kvót.

 5. Informace o jednotlivých vlastnostech v dialogovém okně získáte v části Vlastnosti prahové hodnoty. Po dokončení kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Vlastnosti prahové hodnoty

Karta E-mailová zpráva

Položka Podrobnosti

Generovat oznámení při dosažení využití (%)

Zadejte procento využití kvóty pro svazek nebo složku.

Odeslat e-mail následujícím správcům

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li při dosažení prahové hodnoty odeslat e-mail správci sítě. Do textového pole správce sítě, který má e-mailová upozornění přijímat, zadejte e-mailovou adresu.

Odeslat e-mail uživateli, který překročil prahovou hodnotu

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li odeslat e-mail na účet, se kterým byl uživatel přihlášen v době dosažení prahové hodnoty.

Předmět

Zadejte předmět e-mailové zprávy, který bude automaticky odeslán při překročení limitu prahové hodnoty.

Text zprávy

Zadejte text e-mailové zprávy, který bude automaticky odeslán při překročení limitu prahové hodnoty.

Vyberte proměnnou, která má být vložena do textu

Vyberte proměnné, které mají být vloženy do řádku pro předmět nebo do těla e-mailové zprávy, která je generována. Chcete-li přidat proměnnou do řádku pro předmět nebo do těla e-mailové zprávy, umístěte kurzor tam, kam chcete proměnnou přidat, v seznamu vyberte proměnnou a klikněte na položku Vložit proměnnou.

Další záhlaví e-mailů

Zadejte další e-mailové adresy a další možnosti e-mailu. Chcete-li přidat nebo upravit další e-mailové adresy a proměnné, klikněte na položku Další záhlaví e-mailů, do textových polí zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko OK.

Karta Protokol událostí

Položka Podrobnosti

Odeslat upozornění do protokolu událostí

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li odeslat upozornění do protokolu událostí, pokud je dosažena prahová hodnota.

Poznámka

Systém Windows SBS 2008 automaticky generuje upozornění každých 24 hodin při každém překročení prahové hodnoty kvóty. Chcete-li upozornění zobrazit, klikněte v konzole Windows SBS na kartu Sestavy, klikněte na položku Podrobné hlášení sítě a pak klikněte na položku Protokoly událostí serveru.

Položka protokolu

Do textového pole Protokol událostí zadejte text protokolu událostí.

Vyberte proměnnou, která má být vložena do textu

Vyberte proměnné, které mají být vloženy do generovaného protokolu událostí. Chcete-li přidat proměnnou do protokolu událostí, umístěte kurzor tam, kam chcete proměnnou přidat, v seznamu vyberte proměnnou a klikněte na položku Vložit proměnnou.

Karta Příkaz

Položka Podrobnosti

Spustit tento příkaz nebo skript

Pokud zaškrtnete toto políčko, při dosažení prahové hodnoty se spustí příkaz (nebo skript). Zadejte cestu příkazu (nebo kliknutím na tlačítko Procházet vyhledejte cestu).

Argumenty příkazu

Do textového pole Argumenty příkazu zadejte argumenty pro příkaz (jsou-li požadovány). Mezi argumenty příkazu mohou patřit proměnné, které jsou použity na kartě E-mailová zpráva a Protokol událostí.

Pracovní adresář

Otevře dialogové okno Pracovní adresář příkazu, které umožňuje zadat adresář, ve kterém má být příkaz spuštěn.

Zabezpečení příkazu

Zadejte úroveň zabezpečení, která slouží ke spuštění příkazu.

Karta Sestava

Položka Podrobnosti

Generovat sestavy

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li, aby při dosažení prahové hodnoty byly generovány sestavy.

Poznámka

Nakonfigurované sestavy se nezobrazují na kartě Sestavy v konzole Windows SBS. Jsou umístěny ve složce %systemdrive%\StorageReports\Incident.

Vyberte sestavy, které chcete generovat

Uveďte sestavy, které jsou k dispozici pro generování. Zaškrtněte políčko u každé sestavy, kterou chcete generovat.

Přehled vybraných sestav

Otevře dialogové okno Přehled vybraných sestav, ve kterém je uveden souhrn parametrů a hodnot pro vybrané sestavy.

Odeslat sestavy následujícím správcům

Zaškrtnutím tohoto políčka odešlete při dosažení prahové hodnoty sestavy v e-mailové zprávě. Zadejte e-mailovou adresu správce sítě, kterému by měly být sestavy odeslány.

Odeslat sestavy uživateli, který překročil prahovou hodnotu

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li odesílat sestavy v e-mailové zprávě na účet, se kterým byl uživatel přihlášen v době dosažení prahové hodnoty.