Změny vlastností automatické kvóty

Platí pro: Windows SBS 2008

Jednotlivé vlastnosti v automaticky použité kvótě nelze změnit. Chcete-li změnit jednotlivé vlastnosti kvóty, je nutné neprve Vytvoření šablony kvóty nebo Upravení vlastností šablony kvóty a pak v cestě automatické kvóty použít novou nebo aktualizovanou šablonu kvóty. Změny můžete rozšířit na některé, všechny nebo žádné existující kvóty svazku nebo složky v cestě automatické kvóty. Tato funkce zjednodušuje proces aktualizace vlastností kvót odvozených od automatické kvóty, a to díky používání jediného centrálního bodu, ze kterého lze provádět všechny změny.

Změny vlastností automatické kvóty

 1. Otevřete Správce prostředků souborového serveru (FSRM). Chcete-li otevřít nástroj Správce DNS, klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Správce prostředků souborového serveru.

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Správa kvót a potom na možnost Kvóty.

 3. V podokně výsledků klikněte na cestu k automatické kvótě, u které chcete zobrazit nebo změnit vlastnosti.

 4. V podokně Akce klikněte na možnost Upravit vlastnosti kvót.

 5. V dialogovém okně Upravit automatickou kvótu vyberte šablonu kvóty v seznamu Odvodit vlastnosti od této šablony kvóty, který má vlastnosti, jež chcete u cesty automatické kvóty použít.

 6. V textovém poli Souhrn vlastností automatické kvóty zkontrolujte vlastnosti automatické kvóty a pak kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

 7. V dialogovém okně Aktualizovat kvóty odvozené od automatické kvóty zvolte, jakým způsobem se mají změny použít, a klikněte na tlačítko OK.

  1. Pokud existují kvóty, které byly od automatického generování upraveny, a nechcete je měnit, vyberte možnost Použít automatickou kvótu pouze pro odvozené kvóty odpovídající původní automatické kvótě. Pokud je vybrána tato možnost, dojde k aktualizaci pouze těch kvót v cestě automatické kvóty, které nebyly upraveny od jejich automatického generování.

  2. Pokud chcete upravit všechny existující kvóty v cestě automatické kvóty, klepněte na možnost Použít automatickou kvótu pro všechny odvozené kvóty.

   Poznámka

   Pokud se rozhodnete použít změny u všech kvót v cestě automatické kvóty, přepíšete všechny vlastní vlastnosti kvót, které jste vytvořili.

  3. Chcete-li, aby stávající kvóty zůstaly beze změny, ale aby změněná automatická kvóta byla použita u nových podsložek v cestě automatické kvóty, zaškrtněte políčko Nepoužívat automatickou kvótu pro odvozené kvóty.