Správa sdílených souborů a složek uživatelů

Platí pro: Windows SBS 2008

V podokně Úlohy můžete prohlížet a spravovat sdílené složky v systému Windows SBS 2008. Některé úlohy v podokně Úlohy jsou k dispozici pouze v případě, že je vybrána sdílená složka. Následující tabulka uvádí podrobnosti o úlohách, které jsou k dispozici.

Úloha Popis

Přidání nové sdílené složky

Spustí průvodce zjišťováním sdílené složky, který přidá novou sdílenou složku do systému Windows SBS 2008 a nastaví k ní přístupová oprávnění.

Zobrazení obsahu sdílené složky

Umožňuje procházet obsah sdílené složky.

Přidání, změna nebo odebrání přístupu uživatele ke sdílené složce

Umožňuje změnu oprávnění pro přístup uživatelů ke sdílené složce.

Ukončení sdílení složky

Ukončí sdílení vybrané složky. Složka a jakákoli data, která obsahuje, nejsou odebrány.

Ruční přesunutí sdílených složek do jiného umístění

Pokud existují sdílené složky, které nebyly vytvořeny v systému Windows SBS 2008, je nutné je přesunout ručně.

Poznámka

Informace o přesouvání sdílených složek, které byly vytvořeny v systému Windows SBS 2008, získáte v tématu Přesouvání dat na serveru Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113722).