Správa kvót svazku a složky

Platí pro: Windows SBS 2008

Ke správě kvót složky je třeba použít modul snap-in konzoly MMC Správce prostředků souborového serveru. Z modulu FSRM můžete provádět následující úlohy:

  • Vytváření kvót omezujících povolený prostor pro svazek nebo složku a generování upozornění, pokud jsou limity kvóty dosaženy nebo překročeny.

  • Generování kvót, které budou automaticky aplikovány na všechny existující podsložky ve svazku nebo složce a na všechny podsložky, které budou vytvořeny.

  • Definování šablon kvót, které lze snadno použít pro nové svazky nebo složky a aplikovat v celé organizaci.

Můžete například:

  • Nastavit omezení 200 megabajtů (MB) u osobní složky každého uživatele na serveru, přičemž je vám a uživateli odesláno oznámení v případě, že byl překročen limit úložiště 180 MB.

  • Nastavit u sdílené složky skupiny flexibilní kvótu 500 MB. Po dosažení tohoto limitu úložiště je všem uživatelům ve skupině odesláno e-mailové oznámení s informacemi o tom, že kvóta úložiště byla dočasně zvýšena na 520 MB, aby mohli odstranit zbytečné soubory a splňovali zásady předem nastavené kvóty 500 MB.

  • Nastavit, aby vám v případě, že je u dočasné složky dosaženo limitu využití 2 gigabajty (GB), bylo odesláno oznámení, zároveň však nebyla omezena kvóta dané složky, protože by došlo k omezení provozu služby na serveru.

Podokno Akce v modulu snap-in FSRM umožňuje prohlížení a správu kvót svazku a složky. Následující tabulka uvádí podrobnosti o úlohách, které jsou k dispozici v podokně Akce.

Úkoly Popis

Vytvoření kvóty

Spustí průvodce, který vytvoří kvótu pro svazky nebo složky.

Upravení vlastností kvóty

Otevře dialogové okno Vlastnosti kvóty, ve kterém můžete změnit nastavení kvóty.

Přidání nebo úprava prahových hodnot upozornění

Upozorní vás a uživatele, že se blíží nebo je překročen limit použití svazku nebo složky. Do dialogového okna Vlastnosti prahové hodnoty, ve kterém můžete přidat, upravit nebo odebrat limity prahové hodnoty, přejděte z dialogového okna Vlastnosti kvóty.

Změny vlastností automatické kvóty

Nastaví a automaticky použije kvótu. Atuomatická kvóta přiřadí nadřazenému svazku nebo složce šablonu kvóty a následně kvótu použije u existujících podsložek a u podsložek vytvořených v budoucnu. Tato možnost umožňuje změnu vlastností automatické kvóty.

Vytvoření šablony kvóty

Vytvoří šablonu kvóty, ve které můžete změnit vlastnosti, a pak tyto změny použije u všech nebo některých svazků a složek, v nichž byly kvóty vytvořeny ze šablony. Doporučujeme k vytvoření kvót použít šablonu kvóty.

Upravení vlastností šablony kvóty

Aktualizuje vlastnosti kvóty u všech nebo některých svazků a složek, u nichž byly kvóty vytvořeny ze šablony.