Správa přesměrovaných složek uživatelů

Platí pro: Windows SBS 2008

Nastavení a soubory a složky uživatelů jsou běžně uloženy v profilu uživatele v klientském počítači ve složce Dokumenty a nastavení. Data uložená v místním klientském počítači se mohou ztratit, pokud dojde k selhání hardwaru nebo poškození souborů. Chcete-li zabránit ztrátě dat, můžete uložit složky uživatelů přesměrováním na server.

Výhody přesměrování složek

 • Přesměrování složek uživatelé prakticky nezjistí. Uživatelé mají dále přístup k přesměrovaným složkám stejným způsobem, jakým přešli ke složkám uloženým v jejich klientských počítačích. Ale místo aby data byla uložena do místní složky v klientském počítači, jsou uložena do sdílené složky na serveru.

 • Uživatelé mají k přesměrovaným souborům a složkám přístup z libovolného klientského počítače v síti, v němž je spuštěný systém Windows Vista nebo Windows XP.

 • Systém Windows SBS 2008 ve výchozím nastavení umožňuje místní offline ukládání souborů do mezipaměti. Uživatelé tak získají přístup ke svým souborům a složkám, a to i v případě, že nejsou připojení k síti. To je zvláště užitečné pro uživatele přenosných počítačů.

 • Data uložená ve sdílené síťové složce mohou být zálohována v rámci běžné správy systému. Je to bezpečnější, protože není nutná žádná součinnost uživatele.

 • Jako správce můžete stanovit doporučené diskové kvóty, které omezují množství místa na pevném disku, které je k dispozici jednotlivým uživatelům pro datové složky. Doporučená disková kvóta upozorní uživatele a správce v případě překročení kvóty, ale nezabrání uživateli v ukládání dalších dat do přesměrovaných souborů a složek.

Typy složek k přesměrování

Existují tři typy složek, které lze přesměrovat:

 • Složka Dokumenty v klientských počítačích se systémem Windows Vista nebo složka Dokumenty v klientských počítačích se systémem Windows XP.

  Poznámka

  Z důvodu zajištění kompatibility mezi operačními systémy Windows Vista a Windows XP jsou se složkami Dokumenty přesměrovány složky Obrázky, Hudba a Videa.

 • Plocha

 • Nabídka Start

Správa přesměrování složky

Informace o způsobu správy přesměrovaných složek naleznete v následujících tématech: