Instalace primárního a druhého serveru ve virtuálních počítačích Hyper-V v jednom fyzickém počítači

Platí pro: Windows SBS 2008

Kroky v tomto postupu slouží k instalaci primárního a druhého serveru ve virtualizovaném prostředí Hyper-V.

Instalace primárního a druhého serveru ve virtuálních počítačích s technologií Hyper-V virtual v jednom fyzickém počítači

 1. V počítači se serverem vložte disk 4 se systémem Windows Small Business Server (Windows Server 2008 Standard Technologies (tento disk obsahuje pouze software pro systém x64.)) a nainstalujte Windows Server 2008 64bitový operační systém pomocí jedné z následujících možností:

  • Windows Server 2008 Standard (úplná instalace)   Tato možnost nainstaluje úplnou funkční verzi systému Windows Server 2008, která obsahuje kompletní uživatelské rozhraní. Licenční smlouva však nepovoluje použití všech rolí serveru, pokud je na serveru spuštěno virtuální prostředí. Podrobné informace uvádí licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).

  • Windows Server 2008 Standard (instalace serverového jádra)   V případě výběru této možnosti proběhne minimální serverová instalace systému Windows Server 2008, jejíž pomocí lze spustit podporované role serveru. Po výběru této možnosti nainstaluje instalační program pouze ty soubory, které jsou nutné pro fungování těchto rolí serveru. Tato volba je vhodná pro nadřízený oddíl Hyper-V. Pomocí této možnosti můžete místo grafického uživatelského rozhraní ke správě serveru z konzoly použít pokyny na příkazovém řádku. Další informace získáte v tématu Server Core Installation Option of Windows Server 2008 Step-By-Step Guide (Podrobný průvodce instalací serverového jádra systému Windows Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129805).

   Poznámka

   Ke správě instalace serverového jádra Hyper-V můžete použít nástroje pro správu řešení Hyper-V, aby bylo možné server spravovat vzdáleně. Nástroje pro správu jsou k dispozici pro operační systémy Windows Server 2008 a Windows Vista s aktualizací Service Pack 1. Další informace získáte v článku 950050 znalostní báze Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129041) a článku 952627 znalostní báze Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129913).

 2. Instalace aktualizace nástroje Hyper-V pro Windows Server 2008 (KB950050). Jedná se o doporučenou aktualizaci, která je k dispozici ve službě Microsoft Update nebo na webu služby Stažení softwaru. Související informace uvádí článek znalostní báze Knowledge Base Description of the update for the release version of the Hyper-V technology for Windows Server 2008 (Popis aktualizace verze technologie Hyper-V pro systém Windows Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129041).

 3. Povolte roli Hyper-V. Pokyny k povolení role Hyper-V získáte v příručce Úvod do nástroje Hyper-V (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129035).

  Důležité

  Nepovolujte žádné jiné role ani funkce a neinstalujte žádný jiný software, který nepoužíváte k přímé správě operačních systémů hosta.

 4. Restartujte počítač.

 5. Otevřete správce nástroje Hyper-V a vytvořte virtuální počítač, který splňuje nebo překračuje minimální požadavky pro primární server. Pokyny k vytvoření virtuálního počítače získáte v příručce Úvod do nástroje Hyper-V (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129035).

  Důležité

  Při vytváření virtuálního počítače vytvoří průvodce novým virtuálním počítačem ve výchozím nastavení dynamicky se rozvíjející virtuální pevný disk. Neměli byste jej však používat ve virtuálním prostředí systému Windows SBS 2008, protože některé funkce a aplikace nepodporují virtuální pevné disky tohoto typu. Místo toho je vhodné vytvořit pevný virtuální pevný disk pro použití ve virtuálním počítači, nebo k tomuto účelu vyhradit celou jednotku pevného disku. Pokyny k vytvoření virtuálního pevného disku získáte v tématu Create Virtual Hard Disks (Vytvoření virtuálních pevných disků) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131254).

  Poznámka

  Informace o minimálních požadavcích pro systém Windows SBS 2008 získáte v tématu Planning Your Windows Business Server 2008 Network (Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115882).

 6. Ve správci nástroje Hyper-V Manager zkontrolujte nastavení virtuálního počítače Hyper-V, který jste vytvořili v předchozím kroku, a pak podle potřeby změňte nastavení. Další informace naleznete v tématu Configuring Virtual Machines (Konfigurace virtuálních počítačů) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129912).

  Důležité

  Nástroj Hyper-V ve výchozím nastavení vytvoří virtuální počítač pouze s jedním virtuálním procesorem. Počet virtuálních procesorů byste měli změnit tak, aby odpovídal minimálním požadavkům na hardware pro primární server.

 7. Vložte Windows SBS 2008 disk 1 a pak nainstalujte primární systém jako operační systém hosta. Pokyny a další informace naleznete v tématu Install a Guest Operating System (Instalace operačního systému hosta) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129911).

 8. Otevřete správce nástroje Hyper-V a vytvořte virtuální počítač, který splňuje nebo překračuje minimální požadavky pro druhý server.

 9. Ve správci nástroje Hyper-V Manager zkontrolujte nastavení virtuálního počítače Hyper-V, který jste vytvořili v předchozím kroku, a pak podle potřeby změňte nastavení.

 10. Příprava instalace druhého serveru vložením jednoho z následujících disků:

  • Pokud instalujete 64bitovou verzi systému Windows Server 2008, vložte disk 4 se systémem Windows Small Business Server 2008 (označený pro verze x64).

  • Pokud instalujete 32bitovou verzi systému Windows Server 2008, vložte disk 3 se systémem Windows Small Business Server 2008 (označený pro verze x86).

 11. Jako operační systém hosta nainstalujte druhý server.

 12. Po dokončení instalace restartujte virtuální počítač.

 13. Nainstalujte integrační služby a jednotky virtuálního počítače. Informace s postupem naleznete v tématu Install a Guest Operating System (Instalace operačního systému hosta) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129911).

 14. Připojte druhý serverový virtuální počítač k doméně systému Windows SBS 2008. Další informace naleznete v tématu Implementace druhého serveru v síti systému Windows Small Business Server 2008 Network na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104875).

  Důležité

  Nepřipojujte instanci systému Windows Server 2008 Standard, která je spuštěná v nadřízeném oddílu fyzického počítače, k doméně systému Windows SBS 2008. Pokud tak učiníte, vznikne cyklická závislost mezi nadřízeným a podřízeným oddílem. Tento problém však můžete odstranit, pokud máte další řadič domény služby Active Directory v jiném fyzickém počítači v doméně. V takovém případě je možné nadřízený oddíl k doméně připojit.