Doporučené postupy k použití nástroje Hyper-V v systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

 • Instalace druhého síťového adaptéru

  Doporučujeme na server nainstalovat dva fyzické síťové adaptéry. Nástroj Hyper-V používá jeden síťový adaptér, který se váže na přepínací protokol virtuální sítě společnosti Microsoft. Měli byste nainstalovat druhý síťový adaptér, jehož pomocí budete moci vzdáleně spravovat systém.

 • Použití fixních virtuálních pevných disků ve výrobním prostředí

  Při vytváření virtuálního počítače vytvoří průvodce novým virtuálním počítačem ve výchozím nastavení dynamicky se rozvíjející virtuální pevný disk. Tento virtuální pevný disk byste však neměli používat ve virtuálním prostředí systému Windows SBS 2008, protože některé funkce a aplikace nepodporují virtuální pevné disky tohoto typu. Místo toho je vhodné vytvořit fixní virtuální pevný disk pro použití ve virtuálním počítači, nebo k tomuto účelu vyhradit celou jednotku pevného disku.

  Výkon fixního virtuálního pevného disku je navíc rychlejší, systém souborů bude s menší pravděpodobností fragmentovaný a je jednodušší spravovat místo na fyzickém pevném disku.

  Důležité

  Před vytvořením virtuálního pevného disku byste měli vždy defragmentovat fyzický pevný disk.

  Poznámka

  Pokyny k vytvoření virtuálního pevného disku získáte v tématu Create Virtual Hard Disks (Vytvoření virtuálních pevných disků) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131254).

 • Nepřipojujte instanci systému Windows Server 2008, která je spuštěná v nadřízeném oddílu, k doméně Windows SBS 2008.

  Pokud nainstalujete primární a druhý server do virtuálních počítačů v jednom fyzickém počítači a připojíte instanci systému Windows Server 2008 spuštěnou v nadřízeném oddílu k doméně se systémem Windows SBS 2008, bude mezi nadřízeným a podřízeným oddílem vytvořena cyklická závislost. Pokud tato situace nastane, řadič domény ve virtuálním počítači nebude k dispozici a správa nadřízeného operačního systému může být náročnější. Tento problém však můžete odstranit, pokud máte další řadič domény služby Active Directory v jiném fyzickém počítači v doméně. V takovém případě je možné nadřízený oddíl k doméně připojit.

 • Konfigurace optimálního výkonu řadičů domény

  Řadič domény služby Active Directory můžete spustit ve virtuálním počítači Hyper-V. Platí následující doporučené postupy:

  • V řadiči domény nikdy neukládejte stav. Mohlo by tím dojít k problémům se synchronizací v doméně při návratu k uloženému stavu.

  • Virtuální počítač s řadičem domény nepozastavujte na delší časová období. Mohlo by to mít nepříznivý vliv na replikaci. Místo toho řadič domény v případě potřeby ukončete.

  • Nepořizujte snímky řadiče domény. Společnost Microsoft tuto funkci v těchto situacích nepodporuje.

 • Zálohování nadřízených a podřízených oddílů

  Aby se zajistilo, že můžete v případě havárie plně obnovit virtualizovaný server, měli byste nadřízené a podřízené oddíly zálohovat pomocí funkce Zálohování systému Windows Server 2008. Další informace naleznete v tématu Zálohování a obnovení na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131606).

 • Nezálohujte ani neobnovujte různé oddíly současně

  Proces zálohování nebo obnovení nepoužívejte v nadřízeném a podřízeném oddílu současně. Mohlo by to způsobit konflikt, když se jednotlivé instance pokusí uzamknout zapisovač služby Stínová kopie svazku (VSS).