Situace 2: Instalace primárního a druhého serveru ve virtuálních počítačích Hyper-V v jednom fyzickém počítači

Platí pro: Windows SBS 2008

V této situaci se používá jeden fyzický server se spuštěnou 64bitovou verzí systému Windows Server 2008 s povolenou rolí Hyper-V. Na této platformě instalujete primární server a druhý server pro systém Windows SBS 2008 ve virtuálních počítačích.

Poznámka

Při instalaci systému Windows SBS 2008 je nutné poskytnout kódy product key k aktivaci fyzických a virtuálních instancí serverů. Další informace naleznete v tématu Použití kódů Product key systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124547).

Obrázek 2 uvádí implementaci situace 2.

Obrázek 2.   Situace 2

5abcbf45-fcb3-46a4-a5e7-10373b302eb8

Poznámka

Případně můžete pomocí systému Microsoft Hyper-V Server 2008 dosáhnout konfigurace podobné této situaci. Tuto možnost můžete upřednostňovat, pokud jste si zakoupili systém Windows SBS 2008 Standard. Další informace o systému Hyper-V Server 2008 naleznete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=131667).

Ke správě operačních systémů hosta, které jsou nainstalovány ve virtuálních počítačích, byste měli použít pouze nadřízený svazek fyzického počítače s povolenou technologií Hyper-V. Do nadřízeného svazku nesmíte instalovat žádný software, který nepoužíváte k přímé správě operačních systémů hosta. Dále byste měli zajistit, aby bylo možné používat software, který nainstalujete do virtuálního počítače s technologií Hyper-V, v prostředí Hyper-V.

Aktuální seznam operačních systémů hosta podporovaných nástrojem Hyper-V získáte na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131614).

Aktuální seznam serverového softwaru společnosti Microsoft, který je podporován v prostředí virtualizace Hyper-V, naleznete v článku 957006 znalostní báze Knowledge Base na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129034).

Po povolení technologie Hyper-V můžete podle potřeby vytvářet podřízené oddíly a pak můžete vytvořit virtuální počítače, které budou hostiteli druhého serveru a další operační systémy hosta.

Seznam známých problémů získáte v části Známé problémy s používáním systému Windows Small Business Server 2008 v prostředí Hyper-V dříve v této dokumentaci.

Informace o implementaci této situace naleznete v tématu Instalace druhého serveru ve virtuálním počítači Hyper-V dále v této dokumentaci.