Instalace druhého serveru ve virtuálním počítači Hyper-V

Platí pro: Windows SBS 2008

Instalace druhého serveru ve virtuálním počítači Hyper-V

 1. Na prvním fyzickém serveru nainstalujte primární server pro systém Windows SBS 2008. Další informace získáte v Instalační příručce systému Windows Small Business Server 2008 na webu spsolečnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115885).

  Poznámka

  V této situaci není primární server pro systém Windows SBS 2008 spuštěný ve virtuálním počítači Hyper-V.

 2. Na druhém fyzickém serveru vložte disk 4 se systémem Windows Small Business Server (Windows Server 2008 Standard Technologies (tento disk obsahuje pouze software pro systém x64.)) a nainstalujte Windows Server 2008 64bitový operační systém pomocí jedné z následujících možností:

  • Windows Server 2008 Standard (úplná instalace)   Tato možnost slouží ke kompletní instalaci systému Windows Server 2008. Tato instalace zahrnuje úplné grafické uživatelské rozhraní.

  • Windows Server 2008 Standard (instalace serverového jádra)   V případě výběru této možnosti proběhne minimální serverová instalace systému Windows Server 2008, jejíž pomocí lze spustit podporované role serveru. Pokud vyberete tuto možnost, instalační program nainstaluje pouze soubory vyžadované těmito serverovými rolemi. Tato volba je vhodná pro nadřízený oddíl Hyper-V. Pomocí této možnosti můžete místo grafického uživatelského rozhraní ke správě serveru z konzoly použít pokyny na příkazovém řádku. Další informace získáte v tématu Server Core Installation Option of Windows Server 2008 Step-By-Step Guide (Podrobný průvodce instalací serverového jádra systému Windows Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129805).

   Poznámka

   Ke správě instalace serverového jádra Hyper-V můžete použít nástroje pro správu řešení Hyper-V, aby bylo možné server spravovat vzdáleně. Nástroje pro správu jsou k dispozici pro operační systémy Windows Server 2008 a pro systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 1. Další informace naleznete v článku 950050 znalostní báze Knowledge Base na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129041) a v článku 952627 znalostní báze Knowledge Base také na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129913).

 3. Připojte druhý fyzický server k doméně systému Windows SBS 2008. Tento krok je volitelný, ale zjednodušuje vzdálenou správu.

 4. Instalace aktualizace nástroje Hyper-V pro Windows Server 2008 (KB950050). Jedná se o doporučenou aktualizaci, která je k dispozici ve službě Microsoft Update a na webu služby Stažení softwaru. Související informace uvádí článek znalostní báze Knowledge Base Description of the update for the release version of the Hyper-V technology for Windows Server 2008 (Popis aktualizace verze technologie Hyper-V pro systém Windows Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129041).

 5. Na druhém fyzickém serveru povolte a nakonfigurujte roli Hyper-V. Postup získáte v příručce Úvod do nástroje Hyper-V (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129035).

  Důležité

  Nepovolujte žádné jiné role ani funkce a neinstalujte žádný software, který nepoužíváte k přímé správě operačních systémů hosta.

 6. Otevřete správce nástroje Hyper-V a vytvořte virtuální počítač, který splňuje nebo překračuje minimální požadavky pro druhý server se systémem Windows SBS 2008. Pokyny k vytvoření virtuálního počítače získáte v příručce Úvod do nástroje Hyper-V (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129035).

  Důležité

  Při vytváření virtuálního počítače vytvoří průvodce novým virtuálním počítačem ve výchozím nastavení dynamicky se rozvíjející virtuální pevný disk. Neměli byste jej však používat ve virtuálním prostředí systému Windows SBS 2008, protože některé funkce a aplikace nepodporují virtuální pevné disky tohoto typu. Místo toho je vhodné vytvořit fixní virtuální pevný disk pro použití ve virtuálním počítači, nebo k tomuto účelu vyhradit celou jednotku pevného disku. Pokyny k vytvoření virtuálního pevného disku získáte v tématu Create Virtual Hard Disks (Vytvoření virtuálních pevných disků) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131254).

  Poznámka

  Informace o minimálních požadavcích pro systém Windows SBS 2008 získáte v tématu Planning Your Windows Business Server 2008 Network (Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115882).

  Poznámka

  Chcete-li, aby pracovní vytížení systému Windows SBS 2008 probíhalo na samostatných virtuálních discích, můžete pomocí správce nástroje Hyper-V vytvořit další virtuální pevné disky na jedné nebo více fyzických jednotkách pevného disku.

 7. Ve správci nástroje Hyper-V Manager zkontrolujte nastavení virtuálního počítače Hyper-V, který jste vytvořili v předchozím kroku, a pak podle potřeby změňte nastavení. Další informace naleznete v tématu Configuring Virtual Machines (Konfigurace virtuálních počítačů) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129912).

 8. Příprava instalace druhého serveru vložením jednoho z následujících disků:

  • Pokud instalujete 64bitovou verzi systému Windows Server 2008, vložte disk 4 se systémem Windows Small Business Server (Windows Server 2008 Standard Technologies (Tento disk obsahuje pouze software x64)).

  • Pokud instalujete 32bitovou verzi systému Windows Server 2008, vložte disk 3 se systémem Windows Small Business Server 2008 (označený pro verze x86).

 9. Do virtuálního počítače vytvořeného v kroku 6 nainstalujte druhý server. Pokyny a další informace získáte v tématu Instalace operačního systému hosta na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129911).

 10. Po dokončení instalace restartujte virtuální počítač.

 11. Nainstalujte integrační služby a jednotky virtuálního počítače. Informace s postupem naleznete v tématu Install a Guest Operating System (Instalace operačního systému hosta) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129911).

 12. Připojte druhý serverový virtuální počítač k doméně systému Windows SBS 2008. Další informace naleznete v tématu Implementace druhého serveru v síti systému Windows Small Business Server 2008 Network na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104875).

 13. Restartujte virtuální počítač s druhým serverem a pak server nakonfigurujte nebo podle potřeby nainstalujte aplikace.

 14. Vytvořte další virtuální počítače pro další operační systémy hosta, které chcete nainstalovat do stejného fyzického počítače.