Virtualizace a Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Co je virtualizace?

Dnešní malé firmy čelí stále vyššímu tlaku poskytování vyšší hodnoty zákazníkům při současném zvládání napjatého technologického rozpočtu. Navíc je stále nutnější optimalizovat fyzické sítě, aby bylo možné spravovat stále se zvyšující úrovně výpočetního výkonu a kapacity dat, které malé firmy potřebují pro svůj rozvoj.

Jedním ze způsobů, jakým můžete optimalizovat počítače se systémem Windows SBS 2008, je optimalizace virtualizační technologie Hyper-V. Technologie Hyper-V umožňuje souběžné spuštění více operačních systémů jako „virtuálních počítačů“ na jednom fyzickém serveru. Při správné konfiguraci nabízí virtualizace následující výhody:

 • Konsolidace serveru.   Pomocí nástroje Hyper-V můžete konsolidovat více serverů do jednoho systému a udržovat systémy izolovaně. Tímto způsobem můžete efektivněji využívat méně hardwarových prostředků a snižovat tak náklady na správu, což efektivně sníží celkové náklady na vlastnictví (TCO).

 • Nižší náklady na výkon.   Prostřednictvím virtualizace můžete také snížit náklady na výkon a ochlazování.

 • Firemní kontinuita a zotavení při havárii.   Pomocí systému Windows SBS 2008 můžete pravidelně zálohovat servery na externí jednotky pro ukládání. Tyto zálohy lze použít k úplnému obnovení primárního serveru. Virtualizované servery Hyper-V nabízejí stupeň nezávislosti hardwaru a obsahují další možnosti, jejichž pomocí můžete urychlit zotavení serveru v případě výpadku. Některé z těchto možností vyžadují software pro vytváření clusterů nebo další monitorování, můžete však snížit prostoje serveru pomocí aspektu virtualizace, jímž je nezávislost hardwaru.

  Poznámka

  Systém Windows SBS 2008 lze použít také k úplnému obnovení primárního serveru na podobný hardware.

 • Rozsáhlá podpora operačního systému.   Pomocí nástroje Hyper-V můžete současně spouštět různé operační systémy hosta, včetně 32bitových a 64bitových systémů v různých serverových platformách, jako je Windows, Linux a další.

Termíny a definice

Než budete pokračovat, měli byste rozumět následujícím termínům:

 • Podřízený oddíl
  Jakýkoli oddíl, který je vytvořen nadřízeným oddílem. Podřízené oddíly nemohou vytvářet nové oddíly a nemají přímý přístup k paměti nebo zařízením.
 • Operační systém hosta
  Operační systém spuštěný ve vituálním počítači. Operační systém hosta může být plně vybavený operační systém nebo se může jednat o malé jádro se speciálním účelem.
 • Hypervisor
  Hladina softwaru umístěná bezprostředně nad hardwarem a pod jedním nebo více operačními systémy. Hypervisor řídí a rozhoduje o přístupu k základnímu hardwaru. Zodpovídá za vytváření, správu a odstraňování oddílů.
 • Technologie Hyper-V
  Klíčová součást systému Windows Server 2008, která umožňuje konsolidaci více virtuálních operačních systémů do jedhoho fyzického počítače.
 • Nadřízený oddíl
  Oddíl, který je vytvořen jako první, ve kterém je spuštěný systém Windows Server 2008 a lterý vlastní všechny prostředky, jež nevlastní hypervisor, včetně většiny zařízení a systémové paměti. Nadřízený oddíl vytváří a spravuje podřízené oddíly, na nichž vytváříte virtuální počítače a instalujete operační systémy hosta. Pokud je nakonfigurována role Hyper-V a restartován systém, instalace systému Windows Server 2008, který představoval nativní operační systém v systému, se stane operačním systému v nadřazeném oddílu na serveru Hyper-V.
 • Oddíl
  V tomto dokumentu se jedná o odlišnou část zařízení pro ukládání, která funguje jako fyzicky samostatná jednotka.
 • Primární server
  První a hlavní server v doméně systému Windows SBS 2008. Instalační média pro primární server jsou součástí verzí Windows SBS 2008 Standard i Windows SBS 2008 Premium.
 • Druhý server
  Druhý server v doméně se systémem Windows SBS 2008, na němž je spuštěný operační systém Windows Server 2008 Standard. Instalační médium pro druhý server jsou součástí verze Windows SBS 2008 Premium.
 • Virtualizace
  Obecný pojem, který se používá k popisu abstrakce počítačových prostředků. V tomto dokumentu odkazuje na proces konfigurace druhého serveru v doméně se systémem Windows SBS 2008 k hostování v jednom nebo více virtuálních počítačích.
 • Virtuální počítač
  Virtuální počítač, který je umístěný v podřízeném oddílu, který je vytvořen emulací softwaru a má stejné vlastnosti jako fyzický počítač.

Virtualizace systému Windows Small Business Server 2008

Pomocí systému Windows SBS 2008 Premium a technologie Hyper-V můžete vytvořit virtuální síťové prostředí. Při vytváření virtuálního prostředí pro síť se systémem Windows SBS 2008 je celková konfigurace sítě beze změny oproti fyzickému nasazení. Proto je použití systému Windows SBS 2008 ve virtuálním počítači velmi podobné jeho použití ve fyzickém nasazení.

V této části jsou popsány verze systému Windows SBS 2008, které jsou k dispozici a je zde uveden přehled obvyklých situací použití serveru.

Systém Windows SBS 2008 je k dispozici v edicích Standard a Premium. Edice Standard je spuštěná v jedné instanci systému Windows Server 2008. Edice Premium vyžaduje dvě instance systému Windows Server 2008. Dvě instance serveru jsou definovány následujícím způsobem:

Primarární server:   První server. Tento server zahrnuje Windows Server 2008, což jsou technologie součástí, které představují základ systému Windows SBS 2008 a serveru Microsoft Exchange Server 2007.

Druhý server:   Na tomto serveru je spuštěný systém Windows Server 2008 Standard a volitelně také server Microsoft SQL Server® 2008 Standard Edition pro databázový software Small Business pro podnikové aplikace.

Virtualizace platforem pro podnikové aplikace v systému Windows Small Business Server 2008 Premium

Systém Windows SBS 2008 Premium zahrnuje SQL Server 2008 Standard Edition pro malé firmy, který umožňuje spouštění podnikových aplikací (LOB) na druhém serveru. Existuje spousta důvodů pro spouštění aplikací LOB na druhém serveru, včetně následujících:

 • Izolace architektury z klíčových síťových služeb, jako je služba Microsoft Active Directory® Domain Services.

 • Izolace od dalšího serverového softwaru, jako je Exchange Server.

Jako server Hyper-V lze použít druhý server, který bude hostitelem virtuálního operačních systémů hosta. To umožňuje použití druhého serveru jako hostitele zastaralých operačních systémů v síti se systémem Windows SBS 2008. Další informace o této metodě virtualizace získáte v tématu Situace 1: Instalace druhého serveru ve virtuálním počítači Hyper-V dále v tomto dokumentu.

Virtualizace serverů se systémem Windows Small Business Server 2008 Premium

Systém Windows SBS 2008 funguje ve virtuální instalaci podobně jako ve fyzické instalaci. Proto můžete fyzickou instanci druhého serveru nakonfigurovat jako nadřízený oddíl Hyper-V po instalaci serveru a následně nainstalovat primární i druhý server do podřízených oddílů Hyper-V. Další informace o této metodě virtualizace získáte v tématu Situace 2: Instalace primárního a druhého serveru ve virtuálních počítačích Hyper-V v jednom fyzickém počítači dále v této dokumentaci.

Poznámka

Pokud nainstalujete primární server do virtuálního počítače na druhém serveru, doporučujeme nevytvářet nadřízený oddíl Hyper-V jako člena domény se systémem Windows SBS 2008. Virtuální systémy, které jsou nainstalovány v podřízených oddílech, však mohou být členy domíny se systémem Windows SBS 2008.

Z důvodu rozdílů mezi virtuálním a fyzickým prostředím se některé funkce softwaru chovají jinak v závislosti na typu prostředí, v němž jsou spuštěny. V důsledku toho může být nutné nakonfigurovat ve virtuálním prostředí alternativní řešení. Další informace naleznete v tématu Informace o technických požadavcích pro použití nástroje Hyper-V v prostředí Windows Small Business Server 2008 dále v této dokumentaci.