Známé problémy s používáním systému Windows Small Business Server 2008 v prostředí Hyper-V

Platí pro: Windows SBS 2008

Při instalaci systému Windows SBS 2008 ve virtuálním prostředí nemusí některé funkce produktu fungovat podle očekávání. Důvodem je, že virtuální prostředí neposkytuje úplné hardwarové funkce, vyžadované některými funkcemi.

Před implementací virtualizace v síti se systémem Windows SBS 2008 byste měli nejprve projít a zvážit následující informace.

Obecné problémy

  • Technologie Hyper-V nevirtualizuje porty COM. Pokud pak připojíte k fyzickému systému periferní zařízení počítače k portu COM ve fyzickém systému, nebude toto periferní zařízení k dispozici v operačních systémech hosta.

  • Protože technologie Hyper-V nevirtualizuje porty COM, nebude v prostředí Hyper-V podporována role faxového serveru v systému Windows Server 2008. Další informace získáte v článku znalostní báze Knowledge Base 958664 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131205).

  • Technologie Hyper-V nevirtualizuje porty USB. Pokud pak k instalaci serveru použijete soubor odpovědí, je třeba vložit kopii tohoto souboru na virtuální jednotku ve virtuálním počítači.

  • Technologie Hyper-V nepodporuje USB. Je však možné převést diskovou jednotku USB v nadřízeném oddílu do režimu offline a pak nastavit její propustnost v řadiči IDE nebo iSCSE ve virtuálním počítači. Jestliže pomocí této metody sestavíte diskovou jednotku ve virtuálním počítači, měli byste jednotku považovat za „interní“ diskovou jednotku a neodpojovat ji tedy od fyzického hardwaru.

    Během relace připojení přes vzdálenou plochu můžete také použít přesměrování zdrojů, aby určitá zařízení byla přenesena z místního počítače do virtuálního. Další informace naleznete v následujících článcích:

  • Pokud jste nakonfigurovali virtuální počítač na použití jiného časového pásma, než používá nadřízený oddíl, nemusí se vám podařit nainstalovat systém Windows SBS 2008 ve virtuálním počítači. Tato situace může nastat, pokud je server nainstalovaný ve virtuálním počítači řadičem domény systému Windows SBS 2008. Informace o řešení tohoto problému najdete v článku 956359 znalostní báze Knowledge Base na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131208).

Problémy se zálohováním a obnovením serveru

  • Interní diskovou jednotku nebo virtuální jednotku pevného disku (VHD), která je umístěna na interní diskové jednotce, můžete nakonfigurovat jako serverovou záložní jednotku. Chcete-li zobrazit interní diskové jednotky v průvodci konfigurací zálohování serveru, zaškrtněte v průvodci políčko Zobrazit všechny jednotky.

  • Jako záložní jednotku serveru je možné nakonfigurovat také externí úložné zařízení, ale je vhodné zvážit toto zařízení jako interní jednotku. Externí úložné zařízení byste neměli odpojovat, pokud je používáte jako hostitele jednotky VHD technologie Hyper-V nebo jako hostitele virtuálního počítače.

  • V jednom okamžiku nezálohujte ani neobnovujte více než jeden oddíl. Mohlo by to způsobit konflikt, když by se jednotlivé instance procesu zálohování nebo obnovení pokusily uzamknout zapisovač služby Stínová kopie svazku (VSS). Další informace naleznete v článku 958665 znalostní báze Knowledge Base na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131206).

Další zdroje informací

Seznam dalších známých problémů získáte v poznámkách k verzi nástroje Hyper-V na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129037).

Informace o odstraňování problémů s technologií Hyper-V získáte v článku Odstraňování problémů s nástrojem Hyper-V na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129038).