Informace o technických požadavcích pro použití nástroje Hyper-V v prostředí Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Před implementací řešení Hyper-V v síti se systémem Windows SBS 2008 byste měli zvážit, jaké máte potřeby, a naplánovat nasazení. Pro řešení je třeba zvážit spoustu aspektů včetně následujících technických otázek.

  • Společnost Microsoft důrazně doporučuje, aby nadřízený oddíl obsahoval pouze nástroj Hypervisor. Z toho důvodu systém Windows SBS 2008 nepodporuje použití primárního serveru jako nadřízeného svazku Hyper-V. Při instalaci 64bitové verze druhého serveru umožňuje systém Windows SBS 2008 Premium povolení nadřízeného oddílu Hyper-V na druhém serveru.

  • Instalace ve virtuálním počítači musí splňovat stejné minimální požadavky na hardwar jako fyzické instalace operačního systému nebo softwaru. Měli byste zvážit také další doporučení, jako je použití vyhrazených jednotek pevného disku pro aplikace náročné na procesy.

  • Systém Windows SBS 2008 podporuje instalaci podřízeného oddílu Hyper-V. Před instalcí dalších operačních systémů hostů nebo dalšího softwaru je však třeba se ujistit, že je software podporovaný v prostředí Hyper-V. Seznam serverového softwaru společnosti Microsoft a podporovaných prostředí virtualizace uvádí článek 957006 znalostní báze Knowledge Base na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129503).

  • Nejaktuálnější seznam operačních systémů hostů podporovaných nástrojem Hyper-V získáte na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129034).

Další informace o nástroji Hyper-V a pokyny k instalaci serverové role nástroje Hyper-V a konfiguraci virtuálního počítače získáte v příručce Úvod do nástroje Hyper-V na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129035) a v tématu Přehled nástroje Hyper-V na webu Windows Server 2008 Technical Library (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129036).