Použití nástroje Hyper-V v systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Technologie Microsoft® Hyper-V™ poskytuje softwarovou infrastrukturu a základní nástroje pro správu, jejichž pomocí lze vytvořit a spravovat virtualizované prostředí serveru. Virtualizované serverové výpočetní prostředí lze použít k řešení řady obchodních cílů, které pomáhají vylepšit efektivitu firemních procesů a snižovat náklady.

Tento dokument uvádí přehled virtualizace v prostředí založeném na sadě softwaru Windows® Small Business Server 2008 (Windows SBS 2008) a uvádí situace, ve kterých systém Windows SBS 2008 podporuje technologii Hyper-V. Nezabývá se jiným virtualizačním softwarem ani řešeními. Předpokládá, že máte pracovní znalost virtualizačního softwaru obecně a technologie Hyper-V konkrétně.

Poznámka

Toto je 1. verze tohoto dokumentu. Nejnovější verzi získáte na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124858).

Další informace o nástroji Hyper-V získáte na webu Microsoft Virtualization (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127022) a Windows Server 2008 TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127023).

Tento dokument vám pomůže porozumět a nakonfigurovat nástroj Hyper-V v prostředí systému Windows SBS 2008. Tyto informace jsou k dispozici v následujících oddílech: