Informace o licenčních požadavcích pro použití nástroje Hyper-V v prostředí Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Při posuzování licenčních požadavků pro nasazení systému Windows SBS 2008 v kombinaci s technologiemi Hyper-V byste měli zvážit rozdíly mezi edicemi Windows SBS 2008 Standard a Premium a způsobem, jakým společnost Microsoft poskytuje licence na technologii Hyper-V pro použití s těmito produkty.

Primární server poskytuje integrované řešení s řadou různých serverových aplikací. Licence na primární server se poskytuje pro použití jako jedné instance, a to buď na fyzickém serveru nebo ve virtuálním počítači.

Licenční smlouva na systém Windows SBS 2008 Premium se pro druhý server mírně liší. Můžete nainstalovat druhou kopii systému Windows Server 2008 Standard. Pak můžete systém Windows SBS 2008 nainstalovat také do virtuálních počítačů v hostiteli Hyper-V. Podmínky licenční smlouvy umožňují použití technologie Hyper-V na licencovaném serveru bez dalších licenčních požadavků k následujícím akcím:

  • Spuštění softwaru pro virtualizaci hardwaru.

  • Poskytování služeb virtualizace hardwaru.

  • Spuštění softwaru ke správě a službám pro prostředí operačního systému na licencovaném serveru.

Poznámka

Pokud povolíte serverovou roli Hyper-V, je třeba nasadit všechna další pracovní zatížení do virtuální instance druhého serveru.

Pokud chcete nainstalovat další virtuální počítače, je nutné splnit licenční požadavky pro tyto instalace i licenční požadavky systému Windows SBS 2008.

Povolením jiných serverových rolí než Hyper-V se zruší právo nainstalovat také virtuální instanci druhého serveru jako hostujícího operačního systému a jsou také vyžadovány další licence.

Jestliže software nainstalujete do nadřízeného oddílu, který nepoužíváte pro přímou správu nebo obsluhu prostředí operačního systému na licencovaném serveru, dojde ke zrušení práva nainstalovat také virtuální instanci druhého serveru. Patří sem software používaný pro nabízení služeb, správu nebo obsluhu jiných počítačů v síti malé firmy.