Situace 1: Instalace druhého serveru ve virtuálním počítači Hyper-V

Platí pro: Windows SBS 2008

Tato situace vyžaduje dva fyzické servery. Primární server pro systém Windows SBS 2008 je nainstalován na jednom fyzickém serveru. Druhým fyzickým serverem je platforma s povoleným nástrojem Hyper-V, na kterou nainstalujete druhý server pro systém Windows SBS 2008 ve virtuálním počítači. Můžete také vytvořit další virtuální počítače, do nichž lze nainstalovat zastaralé operační systémy a software, který není kompatibilní se systémem Windows SBS 2008.

Poznámka

Při instalaci systému Windows SBS 2008 je nutné poskytnout kódy product key k aktivaci fyzických a virtuálních instancí serverů. Další informace naleznete v tématu Použití kódů Product key systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124547).

Obrázek 1 uvádí implementaci situace 1. Zahrnuje další virtuální počítač, v němž jsou spuštěny další aplikace.

Obrázek 1.   Situace 1

c17c7ffe-4f62-43ca-8489-6ad8109b63cc

Ke správě operačních systémů hosta, které jsou nainstalovány ve virtuálních počítačích, byste měli použít pouze nadřízený svazek fyzického počítače s povolenou technologií Hyper-V. Do nadřízeného svazku nesmíte instalovat žádný software, který nepoužíváte k přímé správě operačních systémů hosta. Dále byste měli zajistit, aby bylo možné používat software, který nainstalujete do virtuálního počítače s technologií Hyper-V, v prostředí Hyper-V.

Poznámka

Aktuální seznam operačních systémů hosta podporovaných nástrojem Hyper-V získáte na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131614).

Aktuální seznam serverového softwaru společnosti Microsoft, který je podporován v prostředí virtualizace Hyper-V, naleznete v článku 957006 znalostní báze Knowledge Base na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129034).

Po povolení technologie Hyper-V můžete podle potřeby vytvářet podřízené oddíly a pak můžete vytvořit virtuální počítače, které budou hostiteli druhého serveru pro systém Windows SBS 2008 a další operační systémy hosta.

Seznam známých problémů získáte v části Známé problémy s používáním systému Windows Small Business Server 2008 v prostředí Hyper-V dříve v této dokumentaci.

Informace o implementaci této situace naleznete v tématu Instalace druhého serveru ve virtuálním počítači Hyper-V dále v této dokumentaci.