Správa licencí klientského přístupu

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud jsou nainstalovány licence klientského přístupu, můžete pomocí rutin prostředí PowerShell spravovat licence klientského přístupu (CAL) včetně instalaci nové sady CAL a přiřazení nebo zrušení přiřazení licence CAL uživateli nebo počítači.

Správa licencí klientského přístupu

  1. Na ploše klikněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a potom na položku Windows PowerShell 1.0.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na příkaz Prostředí Windows PowerShell a vyberte možnost Spustit jako správce.

  3. V okně Prostředí Windows PowerShell zadejte příkaz Set-ExecutionPolicy RemoteSigned a stiskněte klávesu ENTER.

  4. V okně Prostředí Windows PowerShell přejděte do modulu snap-in rutin licencování pro prostředí Windows PowerShell zadáním příkazu add-pssnapin Microsoft.BusinessServer.Licensing.PowerShell. Potom stiskněte klávesu ENTER.

  5. V okně Prostředí Windows PowerShell zadejte příkaz gcm -type cmdlet | ? {$_.PSSnapin.Name -eq "Microsoft.BusinessServer.Licensing.PowerShell"} a stiskněte klávesu ENTER.

    Všechny rutiny pro správu licencí klientského přístupu jsou uvedeny v konzole.

  6. Chcete-li zobrazit podrobnosti o konkrétní rutině, zadejte příkaz get-help %cmdlet name% a stiskněte klávesu ENTER.