Konfigurace licencí terminálové služby

Platí pro: Windows SBS 2008

Služba Licencování Terminálové služby (Licencování TS) spravuje licence klientského přístupu k Terminálové službě (TS CAL), které jsou požadovány pro připojení každého zařízení nebo uživatele k terminálovému serveru. Služba Licencování TS slouží k instalaci, vydávání a sledování dostupnosti licencí TS CAL na licenčním serveru Terminálové služby. Pro použití Terminálové služby je nutné, aby byl v daném prostředí nasazen alespoň jeden licenční server. V prostředí Windows SBS můžete nainstalovat pouze jednu službu role Licencování terminálové služby na stejném serveru, na němž je nainstalována role služby Terminálového serveru.

Poznámka

Službu role Licencování TS neinstalujte na server se systémem Windows SBS 2008.

Nainstalujte službu role licencování terminálového serveru.

Instalace služby role licencování terminálového serveru

 1. Spusťte Správce serveru. Postup: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na možnost Nástroje pro správu a poté klikněte na možnost Správce serveru.

 2. V okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V levém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku Role a poté klikněte na příkaz Terminálová služba.

 4. V podokně konzoly klikněte v části Služby rolí na možnost Přidat služby rolí. Otevře se Průvodce službou přidání rolí.

 5. Na stránce Vybrat služby rolí zaškrtněte políčko Licencování TS.

 6. Na stránce Konfigurovat rozsah vyhledávání služby Licencování TS zadejte rozsah vyhledávání pro licencování TS. To provedete tak, že kliknete na tlačítko Tato doména a na příkaz Další.

 7. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace potvrďte, že chcete nainstalovat službu rolí Licencování TS, a klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 8. Na stránce Výsledky instalace potvrďte, zda byla služba rolí Licencování TS úspěšně nainstalována, a klikněte na tlačítko Zavřít.

Aktivace licenčního serveru

Licenční server terminálové služby musí být aktivován, aby bylo možné serveru udělit certifikát a umožnit licenčnímu serveru vydávání trvalých licencí klientského přístupu pro Terminálovou službu (licence TS CAL). Aktivaci licenčního serveru lze provést pomocí Průvodce aktivací serveru v nástroji Správce licencování TS. Pokud licenční server není aktivován, může vydávat pouze dočasné licence TS CAL vázané na zařízení, které jsou platné po dobu 90 dnů, nebo licence TS CAL vázané na uživatele.

Poznámka

Existují další způsoby aktivace licenčního serveru Terminálové služby. Další informace naleznete v tématu Aktivace licenčního serveru terminálové služby na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131675).

Důležité

Chcete-li aktivovat licenční server, musíte být členem místní skupiny Správci nebo ekvivalentní na licenčním serveru.

Aktivace licenčního serveru

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Nástroje pro správu, klikněte na položku Terminálové služby a pak ve složce Rozšířené nástroje klikněte na položku Správce licencování TS.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na licenční server, který chcete aktivovat, a pak klikněte na příkaz Aktivovat server. Spustí se Průvodce aktivací serveru.

 3. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Způsob připojení klikněte v seznamu Způsob připojení na položku Automatické připojení (doporučeno) a klikněte na tlačítko Další.

 5. Nepovinné: Zadejte jakékoli další informace, které chcete poskytnout, například e-mail a adresu společnosti.

 6. Klikněte na tlačítko Další. Licenční server bude aktivován.

 7. Na stránce Dokončení Průvodce aktivací serveru proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li na licenční server nainstalovat licence TS CAL, zaškrtněte políčko Spustit Průvodce instalací licencí, klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů.

  • Pokud chcete licence TS CAL nainstalovat později, zrušte zaškrtnutí políčka Spustit Průvodce instalací licencí a klikněte na tlačítko Dokončit.

Přidání klientských licencí na licenční server

Po aktivaci licenčního serveru Terminálové služby na něj můžete nainstalovat licence TS CAL. Instalace licencí CAL vyžaduje zadání licenčního klíče. Kód licence se poskytuje při zakoupení licencí TS CAL. Další informace naleznete v tématu Nákup licencí klientského přístupu na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=81077).

Poznámka

Existují další způsoby instalací licencí TS CAL. Další informace naleznete v tématu Instalace licencí klientského přístupu Terminálové služby na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131680).

Důležité

Chcete-li přidat na licenční server licence klientského přísutpu, musíte být členem místní skupiny Správci nebo ekvivalentní na licenčním serveru.

Přidání klientských licencí na licenční server

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Nástroje pro správu, klikněte na položku Terminálové služby a potom na položku Správce licencování TS.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na licenční server, na který chcete instalovat licence TS CAL, a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Způsob připojení ověřte, zda je způsob připojení pro licence Terminálové služby nastaven na Automatické připojení (doporučeno) a klikněte na tlačítko OK.

 4. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na licenční server Terminálové služby, na který chcete nainstalovat licence TS CAL, kliknutím na položku Nainstalovat licence otevřete Průvodce instalací licencí a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Licenční program vyberte program, jehož prostřednictvím byly licence TS CAL zakoupeny, a kikněte na tlačítko Další.

  Vybraný licenční program určuje, které informace je třeba zadat na další stránku. Ve většině případů sem patří buď licenční klíč nebo číslo smlouvy. Další informace získáte v dokumentaci, kterou jste získali při zakoupení licencí TS CAL.

 6. Zadejte informace o licenčním programu a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Verze produktu a typ licence vyberte příslušnou verzi produktu, typ licence a množství licencí TS CAL pro vaše prostředí na základě kupní smlouvy na licence TS CAL, a pak klikněte na tlačítko Další. Licence TS CAL jsou automaticky nainstalovány na licenční server.

 8. Na stránce Dokončení Průvodce instalací licencí klepněte na tlačítko Dokončit.